iso 22000 haccp

СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ISO 22000 (HACCP)

Повний комплекс послуг з сертифікації системи менеджменту ISO 22000 HACCP на підприємстві від 20 000 грн!:

Вартість впровадження системи НАССР на підприємстві

детальніше про вартість

В умовах зростаючої конкуренції споживач віддає перевагу якісній та безпечній продукції. Контроль усіх етапів виробничого процесу і створення належної виробничої гігієни на основі впровадженої системи менеджменту безпеки харчових продуктів (HACCP) підвищують довіру до продукції і вигідно впливають на внутрішню організацію виробництва.

Стандарт ISO 22000 містить вимоги та рекомендації з впровадження HACCP на основі системи аналізу ризиків і контролю критичних точок (Hazard Analysis and Critical Control Point). Організація, яка використовує принципи НАССР, гарантує безпеку своєї продукції за рахунок аналізу усіх етапів виробництва, постійного виявлення, оцінки та контролю небезпечних чинників і, як наслідок, – виходу на ринок безпечної, конкурентоздатної продукції.

Крім того, HACCP дозволяє розробити програми-передумови, що створюють сприятливий ґрунт для управління персоналом, устаткуванням, приміщеннями, закупівлями сировини і взаємодією з постачальниками.

Кому потрібне впровадження НАССР?

У відповідності до чинного законодавста України впровадження НАССР на підприємстві харчової промисловості є обов’язковим. Більш детально про терміни впровадження НАССР та відповідальність за відсутність читайте тут.

Впровадити HACCP може будь-яке підприємство, що бере участь харчовому ланцюзі: виробники кормів, сировини, напівфабрикатів, готової продукції; підприємства, що займаються транспортуванням і зберіганням; підприємства, що здійснюють торгівлю продуктами харчування і обслуговування місць громадського харчування; виробники устаткування, пакувальних матеріалів, продуктів для чищення, інгредієнтів і добавок до харчової продукції.

Схожість в структурі і вимогах стандартів ISO 22000 і ISO 9001 дозволяє створювати і впроваджувати інтегровані системи менеджменту, що підвищують ефективність управлінської діяльності організації і задовольняють потребам зацікавлених сторін. Тому впровадження HACCP може стати основою для ширшої системи управління.

Чи потрібна сертифікація НАССР?

Найчастіше ми вважаємо тотожними такі поняття як впровадження НАССР і сертифікація НАССР. Однак, це не так.

Під впровадженням розуміється використання безпосередньо процедур, заснованих на принципах НАССР.

Отримання сертифіката НАССР говорить про те, що Ваша система управління безпекою харчових продуктів, заснована на принципах НАССР, успішно пройшла аудит незацікавленої стороною (як правило – органом по сертифікації) і визнана такою, що відповідає принципам НАССР.

Як правило, проводиться сертифікація всієї системи управління ISO 22000, заснованої на принципах НАССР.

Як сказано вище, законодавчо обов’язковим є впровадження, а не сертифікації НАССР (а вже тим більше – сертифікація ISO 22000). Однак, як правило, сертифікація – це завершальний етап, на якому Ви отримуєте підтвердження у вигляді сертифіката про те, що система ISO 22000 (або НАССР) впроваджена і функціонує. Зайве говорити, що такий сертифікат є потужним маркетинговим інструментом і було б нелогічно пройти довгий шлях по впровадженню НАССР і відмовитися від отримання сертифіката.

Переваги від впровадження НАССР

Внутрішні Зовнішні
  • Системний підхід, тобто створення цілісного комплексу взаємопов’язаних процедур управління
  • Розподіл відповідальності за безпеку продукції, що виготовляється
  • Ідентифікація невідповідностей на початкових етапах виробництва і економія за рахунок зниження кількості браку готової продукції
  • Документування доказів безпеки усього виробничого процесу
  • Підвищення довіри до продукції
  • Створення репутації виробника безпечної продукції
  • Залучення потоку лояльних споживачів
  • Підвищення конкурентоспроможності і престижу організації при участі в тендерах
  • Відповідність законодавству і ефективне проходження інспекційного нагляду
  • Зниження числа рекламацій, штрафів

Що таке НАССР і на чому вона ґрунтується?

Система НАССР була розроблена на початку 60-х років ХХ ст. Всесвітньою організацією охорони здоров’я (WHO) та Продовольчою і сільськогосподарською організацією (FAO) як інструмент для безперервного моніторингу небезпечних чинників у встановлених критичних точках. Такий моніторинг дозволяє ідентифікувати і не пропускати неякісну продукцію далі у виробничий цикл.

НАССР – всесвітньо визнаний механізм для виробництва безпечних продуктів харчування, який розповсюджений і в Україні. Він є базою законодавчих і нормативних вимог (Закон України «Про основні принципи і вимоги до безпеки і якості продуктів харчування» від 05.07.2017 р., а також Наказ Мінагропрод України «Про затвердження вимог до розробки, впровадження і застосування постійно діючих процедур, грунтованих на принципах НАССР» від 25.12.2015).