HACCP ISO 22000

СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ISO 22000 (HACCP)

Повний комплекс послуг з сертифікації системи менеджменту ISO 22000 HACCP на підприємстві:

В умовах зростаючої конкуренції споживач віддає перевагу якісній та безпечній продукції. Контроль усіх етапів виробничого процесу і створення належної виробничої гігієни на основі впровадженої системи менеджменту безпеки харчових продуктів (HACCP) підвищують довіру до продукції і вигідно впливають на внутрішню організацію виробництва.

Стандарт ISO 22000 містить вимоги та рекомендації з впровадження HACCP на основі системи аналізу ризиків і контролю критичних точок (Hazard Analysis and Critical Control Point). Організація, яка використовує принципи НАССР, гарантує безпеку своєї продукції за рахунок аналізу усіх етапів виробництва, постійного виявлення, оцінки та контролю небезпечних чинників і, як наслідок, – виходу на ринок безпечної, конкурентоздатної продукції.

Крім того, HACCP дозволяє розробити програми-передумови, що створюють сприятливий ґрунт для управління персоналом, устаткуванням, приміщеннями, закупівлями сировини і взаємодією з постачальниками.

Кому потрібне впровадження системи менеджменту безпеки харчових продуктів?

Впровадити HACCP може будь-яке підприємство, що бере участь харчовому ланцюзі: виробники кормів, сировини, напівфабрикатів, готової продукції; підприємства, що займаються транспортуванням і зберіганням; підприємства, що здійснюють торгівлю продуктами харчування і обслуговування місць громадського харчування; виробники устаткування, пакувальних матеріалів, продуктів для чищення, інгредієнтів і добавок до харчової продукції.

Схожість в структурі і вимогах стандартів ISO 22000 і ISO 9001 дозволяє створювати і впроваджувати інтегровані системи менеджменту, що підвищують ефективність управлінської діяльності організації і задовольняють потребам зацікавлених сторін. Тому впровадження HACCP може стати основою для ширшої системи управління.

Переваги від впровадження НАССР

ВнутрішніЗовнішні

Системний підхід, тобто створення цілісного комплексу взаємопов’язаних процедур управління

Розподіл відповідальності за безпеку продукції, що виготовляється

Ідентифікація невідповідностей на початкових етапах виробництва і економія за рахунок зниження кількості браку готової продукції

Документування доказів безпеки усього виробничого процесу

Підвищення довіри до продукції

Створення репутації виробника безпечної продукції

Залучення потоку лояльних споживачів

Підвищення конкурентоспроможності і престижу організації при участі в тендерах

Відповідність законодавству і ефективне проходження інспекційного нагляду

Зниження числа рекламацій, штрафів

Що таке НАССР і на чому вона ґрунтується?

Система НАССР була розроблена на початку 60-х років ХХ ст. Всесвітньою організацією охорони здоров’я (WHO) та Продовольчою і сільськогосподарською організацією (FAO) як інструмент для безперервного моніторингу небезпечних чинників у встановлених критичних точках. Такий моніторинг дозволяє ідентифікувати і не пропускати неякісну продукцію далі у виробничий цикл.

НАССР – всесвітньо визнаний механізм для виробництва безпечних продуктів харчування, який розповсюджений і в Україні. Він є базою законодавчих і нормативних вимог (Закон України «Про основні принципи і вимоги до безпеки і якості продуктів харчування» від 05.07.2017 р., а також Наказ Мінагропрод України «Про затвердження вимог до розробки, впровадження і застосування постійно діючих процедур, грунтованих на принципах НАССР» від 25.12.2015).

Основними принципами НАССР є:

  • Проведення аналізу небезпечних факторів;
  • Визначення Критичних Контрольних Точок (ККТ);
  • Визначення критичних меж для кожної ККТ;
  • Встановлення системи моніторингу ККТ;
  • Встановлення коригувальних дій;
  • Встановлення процедури ведення записів;
  • Встановлення процедур перевірки системи HACCP.