На сьогоднішній день в Україні діють 52 технічні регламенти. Кожен регламент є зведенням вимог, дотримання яких автоматично призводить до відповідності продукції вимогам технічного регламенту. Дані вимоги регламентовані в стандартах, список яких додається до кожного технічного регламенту.

Для полегшення пошуку ми умовно розділили всі технічні регламенти на категорії, представлені нижче.

Відповідність технічним регламентам підтверджується декларацією відповідності,
підписується виробником або його уповноваженим представником.

При оцінці відповідності технічним регламентам використовується модульний підхід.