ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ В НАССР

Для повноцінної реалізації системи НАССР необхідно обов’язково впроваджувати систему простежуваності, яка охоплює всі стадії виробництва, переробки та обігу харчових продуктів або інгредієнтів, що використовуються для їх виготовлення.

Система простежуваності передбачає «крок назад – крок уперед» по харчовому ланцюгу й дозволяє ідентифікувати постачальників і замовників продукції. Згідно з вимогами цієї системи виробник харчових продуктів має встановити зв’язок «постачальник  – продукт» і «продукт – замовник».

Щоб мати змогу визначити джерело проблем безпечності харчових продуктів, необхідно мати системи, здатні простежувати харчовий продукт у прямому й зворотному напрямі уздовж усього харчового ланцюга. Система простежуваності «від споживача до виробника» зветься трейсингом, а в зворотному напрямі – трекінгом.

Трейсинг (англ. tracing) – система простеження «від споживача до виробника», яка дає змогу за декількома пошуковими критеріями визначити місце походження й характеристику конкретного продукту на будь-якому етапі ланцюга постачань. Знаючи номер партії, можна визначити, яка сировина використовувалась для виробництва даної продукції та характер її походження. Трейсинг забезпечує можливість ідентифікації походження певного продукту в напрямі вгору ланцюгом постачань, використовуючи записи, зроблені на попередніх етапах руху.

Трекінг (англ tracking) – система простеження руху та місцезнаходження продукції «від виробника до споживача», яка дає змогу ідентифікувати її по всьому ланцюгу постачань за одним або декількома критеріями (наприклад, номером партії чи терміном придатності тощо). Використовується на практиці, якщо потрібно відкликати продукцію. Трекінг дає можливість відстежувати маршрут переміщення продукції, яку треба знайти по шляху її переміщення вниз ланцюгом постачань – від пункту її походження до пункту використання.

Трейсинг

Трекінг

Простежуваність продукту
«від споживача до виробника»
За номером партії визначають яка сировина використовувалась для виробництва продукції й характер її походження

Простежуваність продукту
«від виробника до споживача»

Простеження руху та місцезнаходження продукції

Мета: ідентифікація місця проблеми

Мета: відкликання небезпечної продукції

Висхідне простеження по харчовому ланцюгу (вгору – від кінця до початку харчового ланцюга)

Низхідне простеження по харчовому ланцюгу (вниз – від початку до кінця харчового ланцюга)

 

Розробити та впровадити НАССР на підприємстві. Сертифікація ISO 22000 під ключ. Отримайте більше інформації в нашому розіділі послуг

Відповідальність операторів ринку

Відповідно до статті 65 Закону України № 2042-VIII «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» у разі порушення вимог щодо забезпечення простежуваності, передбачених законодавством про харчові продукти та корми, на оператора ринку буде накладено штраф у розмірі:

  • на юридичних осіб – 8 мінімальних заробітних плат (у 2018 році це 29 784 грн., у 2019 – 33 384 грн.);
  • на фізичних осібпідприємців– 5 мінімальних заробітних плат (у 2018 році це 18 615 грн., у 2019 – 20 865 грн.).

У разі невиконання обов’язку щодо відкликання або вилучення з обігу небезпечних харчових продуктів або кормів, на оператора ринку буде накладено штраф у розмірі:

  • на юридичних осіб – 35 мінімальних заробітних плат (у 2018 році це 130 305 грн., у 2019 – 146 055 грн.);
  • на фізичних осібпідприємців– 30 мінімальних заробітних плат (у 2018 році це 111 690 грн., у 2019 – 125 190 грн.).

Таким чином, відповідно до українського законодавства, система простежуваності обов’язкова до впровадження виробниками харчових продуктів та поряд із НАССР дає змогу керувати безпечністю харчових продуктів.