Сучасний рівень ринкових стосунків вимагає від виробника продукції і постачальника послуг не лише забезпечення відповідності вимогам, встановленим для його продукції і послуги, але і гарантії стабільності, а також надійності в його зобов’язаннях перед споживачем. Конкуренція змушує виробників завойовувати довіру своїх споживачів, а також прагнути передбачити їх вимоги і очікування.

Останніми роками склалася практика, при якій основним критерієм надійності постачальника продукції або послуг є наявність у нього ефективно працюючої системи управління (менеджменту) (далі – СМ), побудованої на основі вимог стандартів Міжнародної організації з стандартизації ISO (International Organisation of Standartization). Головною метою ISO є гармонізація інтересів виробників і споживачів, а також розвиток міжнародної координації з об’єднання промислових стандартів.

Поширені види систем менеджменту

 Основними стандартами ISO є:

  • ISO 9001 Системи управління якістю. Вимоги. Найбільш розповсюджений стандарт на СМ. Може бути використаний підприємством будь-якого профілю, оскільки не висуває вимог безпосередньо до якості продукції, а містить основні принципи організації робочого процесу: орієнтація на споживача, лідерство керівника, залучення працівників, процесний підхід, системний підхід до управління, постійне поліпшення, ухвалення рішень на основі фактів, взаємовигідні стосунки з постачальниками. Саме ці принципи є такими, що гарантують споживачам ретельне пильнування за випуском якісної продукцію або послуги.
  • ISO 14001 Системи екологічного менеджменту. Вимоги. Впроваджуючи дану СМ, підприємство демонструє можливість контролювати вплив від своєї діяльності на довкілля і, при необхідності, мінімізувати його. Застосовність цього стандарту залежить від таких чинників як екологічна політика підприємства, характер її діяльності, умови її функціонування, місце розташування;
  • ISO 18001 Системи менеджменту охорони здоров’я і забезпечення безпеки праці. Вимоги. Дана СМ характеризує підприємство, що впровадило її, як таке, що веде пильний контроль чинників виробничого і професійного ризиків та піклується про безпеку персоналу на робочих місцях. Зменшує можливість штрафування, потрапляння під правову відповідальність або судові розгляди у разі виникнення виробничих травм, професійних захворювань і нещасних випадків;
  • ISO 22000 Систем менеджменту в області безпеки продовольства і харчової продукції. Містить вимоги для будь-яких організацій в ланцюзі постачань. Стандарт може застосовуватися до будь-якої організації в ланцюжку харчового виробництва і демонструє здатність підприємства виявляти потенційну загрозу і управляти пов’язаними з нею рисками для забезпечення споживачів безпечними харчовими продуктами. Стандарт включає реалізацію системи НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point), яка має на увазі аналіз небезпечних чинників і проведення контролю в критичних точках.