Соответствие техрегламентам

ДЕКЛАРУВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Повний комплекс послуг з декларування відповідності:

 • Підбирання техрегламентів, дія яких поширюється на Вашу продукцію;
 • Визначення стандартів, що поширюються на Вашу продукцію;
 • Визначення моделі підтвердження відповідності;
 • Підготування усіх супутніх документів.

Декларування відповідності – ще один спосіб підтвердження якості продукції або послуг, який стає усе більш популярним у зв’язку зі змінами в законодавстві України і гармонізацією її стандартів з європейськими.

Принциповою відмінністю від сертифікації є те, що при декларуванні відповідності виробник (імпортер) або уповноважена ним особа (а не орган з сертифікації) під свою повну відповідальність документально засвідчує, що продукція відповідає вимогам, встановленим законодавством.

Декларування відповідності регулюється наступними документами:

Ця процедура уніфікує в собі різні галузі технічного регулювання: сертифікацію продукції (система УкрСЕПРО), сертифікацію послуг, метрологічне підтвердження.

Технічні регламенти

Технічний регламент (далі – ТР) – закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий Кабінетом Міністрів України, у якому визначено характеристики продукції або пов’язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов’язковим. Він може також містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи способу виробництва.

На даний момент в Україні діють близько 50 технічних регламентів.

Один вид продукції може підпадати під дію декількох ТР.

Дакларація відповідності. Як відбувається декларування?

Декларування відповідності – документально оформлена в установленому порядку заява виробника, яким він гарантує відповідність продукції вимогам, встановленим законодавством, за результатами процедур оцінки відповідності.

Об’єм необхідних процедур встановлюється модулями оцінки відповідності:

 • Модуль А – внутрішній контроль виробництва.
 • Модуль А1 – внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції.
 • Модуль А2 – внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції через довільні інтервали часу.
 • Модуль В – перевірка типу.
 • Модуль С – відповідність типу за результатами внутрішнього контролю.
 • Модуль С1 – відповідність типу за результатами внутрішнього контролю і випробувань продукції.
 • Модуль С2 – відповідність типу за результатами внутрішнього контролю виробництва і випробувань продукції через довільні інтервали часу.
 • Модуль D – відповідність типу шляхом забезпечення належної якості виробництва.
 • Модуль D1 – забезпечення належної якості виробництва.
 • Модуль Е – відповідність типу шляхом забезпечення належної якості продукції.
 • Модуль Е1 – забезпечення належної якості виробництва.
 • Модуль F – відповідність типу за результатами перевірки продукції.
 • Модуль F1 – відповідність типу за результатами перевірки продукції.
 • Модуль G – відповідність одиниці продукції.
 • Модуль Н – повне забезпечення якості.
 • Модуль Н1 – повне забезпечення якості і перевірка проектування.

Для кожного типу продукції передбачені модулі, що регламентовані конкретним ТР.

Загальний порядок дій з оцінки відповідності:

 • визначити ТР, під дію якого (их) підпадає продукція;
 • визначити процедуру оцінки відповідності продукції;
 • визначити інші нормативні вимоги, що містять вимоги на продукцію;
 • визначити необхідність проведення незалежної оцінки відповідності продукції уповноваженим органом за оцінкою відповідності (далі – ООС);
 • провести випробування і переконатися, що продукція відповідає вимогам обраних ТР і стандартів;
 • провести оцінку відповідності в ООС;
 • скласти декларацію відповідності;
 • нанести маркування на продукцію, упаковку і супровідну документацію.

Декларація складається безпосередньо виробником без проведення робіт за оцінкою відповідності ООС тільки для модуля А.

Застосування інших модулів передбачає залучення до проведення оцінки відповідності уповноваженого ООС, після видачі яким відповідних сертифікатів, виробником також складається декларація відповідності.

Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки

Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), як заміна процедурі державної метрологічної атестації, проводиться згідно Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”. У цьому законі введено термін «законодавчо регульованих ЗВТ», для яких розроблений окремий ТР, що передбачає їх обов’язкову оцінку відповідності.

Процедура декларування відповідності для ЗВТ аналогічна тій, що описана вище.