ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ

Впровадження системи менеджменту – стратегічне рішення керівництва, яке бере на себе зобов’язання забезпечувати її результативність, як міцну основу для успішного розвитку.

Відповідно до вимог стандартів ISO системи менеджменту повинні складатися з наступних елементів:

 • Політика. Концептуальний документ, що формує цілі і завдання функціонування системи менеджменту, а також основні принципи досягнення цих цілей.
 • Система взаємозв’язаних і взаємодоповнюючих процесів.
 • Нормативна основа. Сукупність несуперечливих нормативних документів, що відповідає системі процесів.
 • Ефективний механізм реалізації вимог, що містяться в нормативних документах.
 • Персонал, що має необхідні знання політики, нормативної бази, механізмів реалізації її вимог, а також виконує і поважає ці вимоги.

Формування кожного елементу у вказаній послідовності, за умови виконання конкретних вимог стандарту ISO, дозволяє побудувати працездатну систему менеджменту.

Міжнародною організацією з стандартизації ISO також була розроблена допоміжна серія стандартів серії ISO 10000, яка містить рекомендації і вказівки до окремих аспектів систем менеджменту. До цієї серії входять:

 • ISO 10002. Менеджмент якості. Задоволеність споживачів. Керівництво з поводження із скаргами споживачів в організаціях.
 • ISO 10003. Менеджмент якості. Задоволеність споживачів. Керівництво з вирішення суперечок поза організаціями.
 • ISO 10004. Менеджмент якості. Задоволеність споживачів. Керівництво з моніторингу і виміру.
 • ISO 10005. Системи менеджменту якості. Керівництво з програм якості.
 • ISO 10006. Системи менеджменту якості. Керівництво з менеджменту якості проектів.
 • ISO 10007. Системи менеджменту якості. Керівництво з менеджменту конфігурації.
 • ISO 10008. Менеджмент якості. Задоволеність споживачів. Керівні вказівки для бізнес-споживачів електронних торгових операцій (Стандарт на стадії проекту ISO/DIS 10008).
 • ISO 10012. Системи управління вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювань і вимірювального устаткування.
 • ISO/TR 10013. Керівництво з документування системи менеджменту якості.
 • ISO 10014. Менеджмент якості. Керівництво з реалізації фінансових і економічних переваг.
 • ISO 10015. Менеджмент якості. Керівництво з навчання.
 • ISO/TR 10017. Керівництво з статистичних методів стосовно ISO 9001:2000.
 • ISO 10018. Менеджмент якості. Керівництво з залучення і компетентності персоналу.
 • ISO 10019. Керівництво з вибору консультантів по системах менеджменту.
 • ISO 19011. Керівництво з здійснення аудитів систем менеджменту.