Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання

Поширюється на будь-яку апаратуру, включаючи мобільні установки і комплектуючі вироби, призначені для вмонтування в апаратуру споживачем (користувачем) і здатні створювати електромагнітні завади або на функціонування яких можуть вплинути такі перешкоди, або стаціонарну установку, крім зазначених у технічному регламенті.

Перевірці підлягають: рівень вироблених обладнанням електромагнітних завад; рівень завадостійкості до електромагнітних завад; монтаж і використання компонентів стаціонарних установок за призначенням.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) подати призначеному органу заявку на здійснення оцінки відповідності обладнання, що містить інформацію і документацію в залежності від застосовуваних модулів оцінки відповідності;

2) скласти декларацію про відповідність;

3) наносити на кожен виріб знак відповідності технічним регламентам;

4) зберігати копію сертифіката відповідності та декларації про відповідність разом з технічною документацією протягом 10 років після введення обладнання в обіг.

Застосовувані модулі оцінки відповідності:

1) внутрішній контроль виробництва – модуль А;

2) експертиза типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва – модуль С.

Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання

Поширюється на електрообладнання, що застосовується при номінальній напрузі від 50 В до 1000 В змінного струму і від 75 В до 1500 В постійного струму, крім електрообладнання, призначеного для використання у вибухонебезпечному середовищі, електрообладнання рентгенологічного та медичного призначення, електричних частин вантажних і пасажирських ліфтів, лічильників електричної енергії, штепсельних вилок і розеток для побутового використання, контролерів електричних огорож, радіоелектричних завад, спеціалізованого електрообладнання, що використовується на судах, повітряних судах або залізниці, що відповідає вимогам безпеки, встановленим міжнародними органами, в роботі яких бере участь Україна, комплектів електрообладнання для проведення випробувань, виготовлених за індивідуальними замовленнями і призначених для використання фахівцями виключно для виконання науково-дослідних і дослідно- конструкторських робіт.

Перевірці підлягають: захист від небезпек, які можуть виникнути при використанні електрообладнання; захист від небезпек, які можуть виникнути через вплив на електрообладнання зовнішніх факторів.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) розробити технічну документацію на електрообладнання;

2) скласти декларацію про відповідність;

3) наносити на кожен виріб знак відповідності технічним регламентам;

4) зберігати копію сертифіката відповідності та декларації про відповідність разом з технічною документацією протягом 10 років після введення електрообладнання в обіг.

Застосовувані модулі оцінки відповідності: внутрішній контроль виробництва – модуль А.

Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

Поширюється на електричне та електронне обладнання, що належить до категорій:

1) велика побутова техніка;

2) дрібна побутова техніка;

3) обладнання інформаційних технологій і телекомунікаційне обладнання;

4) побутова електронна апаратура;

5) освітлювальне обладнання;

6) електричні й електронні інструменти;

7) іграшки, обладнання для відпочинку та спорту;

8) медичні вироби (в тому числі медичні вироби для діагностики in vitro);

9) прилади моніторингу і контролю (в тому числі промислові прилади моніторингу та контролю);

10) автоматичні пристрої видачі і дозування продукції;

11) інше електричне та електронне обладнання.

Перевірці підлягають: зміст зазначених в технічному регламенті речовин.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) розробити технічну документацію на електричне і електронне обладнання;

2) скласти декларацію про відповідність;

3) наносити на кожен виріб знак відповідності технічним регламентам;

4) зберігати декларацію про відповідність разом з технічною документацією протягом 10 років після введення електричного і електронного обладнання в обіг.

Застосовувані модулі оцінки відповідності: внутрішній контроль виробництва – модуль А.

Технічний регламент радіообладнання

Поширюється на радіообладнання, що надається на ринку і вводиться в експлуатацію в Україні незалежно від форми постачання, включаючи реалізацію радіообладнання дистанційним способом.

Перевірці підлягають: взаємодія з аксесуарами, зокрема із зарядними пристроями загального призначення; взаємодія радіообладнання через мережі з іншим радіообладнанням; підключення до інтерфейсів відповідного типу на всій території України; постійна робота; забезпечення захисту особистих даних і конфіденційності користувачів і абонентів; підтримка певних функцій, що забезпечують захист від шахрайства; підтримка певних функцій, що забезпечують доступ до служб екстреної допомоги; підтримка певних функцій, що полегшують можливість використання таких пристроїв користувачами з обмеженими можливостями; підтримка певних функцій, що забезпечують завантаження в радіообладнання тільки такого програмного забезпечення, яке у відповідній комбінації з радіообладнанням підтвердило відповідність вимогам технічного регламенту.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) провести випробування обладнання;

2) розробити документацію на обладнання, що містить інформацію в залежності від застосовуваних процедур оцінки відповідності;

3) скласти декларацію про відповідність;

4) подати призначеному органу заявку на проведення оцінки відповідності обладнання;

5) наносити на кожен пристрій і (або) етикетку, тару, упаковку, експлуатаційну та товаросупровідну документацію тощо знак відповідності технічним регламентам;

6) зберігати декларацію про відповідність разом з технічною документацією протягом 10 років після введення в оборот останньої одиниці радіообладнання.

Застосовувані модулі оцінки відповідності:

– для радіообладнання при оцінці відповідності вимогам пункту 6 технічного регламенту і при оцінці відповідності вимогам пунктів 7 і 8 технічного регламенту в разі застосування до радіообладнання стандартів з переліку національних стандартів, застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) внутрішній контроль виробництва – модуль А;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва – модуль С;

3) відповідність на основі повного забезпечення якості – модуль Н;

– для радіообладнання при оцінці відповідності вимогам пунктів 7 і 8 технічного регламенту в разі часткового застосування або незастосування до радіоустаткування стандартів з переліку національних стандартів, застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва – модуль С;

2) відповідність на основі повного забезпечення якості – модуль Н.