Технічний регламент водонагрівальний котлів, що працюють на рідкому та газоподібному паливі

Поширюється на:

водонагрівальні котли номінальної потужності від 4 кВт до 400 кВт, що працюють на рідкому і газоподібному паливі, крім котлів, призначених для роботи на паливі, що за властивостями відрізняється від рідкого і газоподібного, варочних пристроїв і пристроїв для обігріву приміщень з додатковою функцією постачання питної гарячої води і гарячої води для центрального опалення, пристроїв з номінальною теплопродуктивністю менш 6 кВт з циркуляцією самотоком для отримання запасів питної гарячої води, котлів індивідуального виробництва і блоків когенерації для одночасного виробництва тепла та електроенергії.

Перевірці підлягає: коефіцієнт корисної дії.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) подати призначеному органу заявку на проведення оцінки відповідності котлів вимогам до їх коефіцієнту корисної дії, що містить інформацію і документи в залежності від застосовуваних модулів оцінки відповідності;

2) скласти декларацію про відповідність;

3) наносити на кожен виріб знак відповідності технічним регламентам;

4) зберігати копію сертифіката відповідності та декларації про відповідність разом з технічною документацією протягом 10 років після виготовлення останнього екземпляра продукції.

Застосовувані модулі оцінки відповідності:

– для котлів серійного виробництва, що працюють на газоподібному паливі, застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу – модуль С;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації із забезпеченням якості виробництва – модуль D;

3) перевірка типу – модуль В у комбінації із забезпеченням якості продукції – модуль Е;

4) перевірка типу – модуль В у комбінації з перевіркою продукції – модуль F;

– для котлів одиничного або дрібносерійного виробництва, що працюють на газоподібному паливі, проводиться перевірка одиниці продукції – модуль G;

– для котлів серійного виробництва, що працюють на рідкому паливі, застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу – модуль С;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації із забезпеченням якості виробництва – модуль D;

3) перевірка типу – модуль В у комбінації із забезпеченням якості продукції – модуль Е.

Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі

Поширюється на

1) прилади для приготування їжі, освітлення, охолодження, прання, обігріву та отримання гарячої води;

2) пальники з примусовою тягою і нагрівальне чи опалювальне обладнання, оснащене такими пальниками;

3) запобіжні пристрої, контрольні або регулювальні пристрої та вузли, призначені для використання в приладах або під час їх збирання, реалізовані в торговій мережі.

Перевірці підлягають: матеріали, з яких виготовлені прилади; конструкція приладів; конструкція складових частин приладів; витік неспаленого газоподібного палива.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) подати призначеному органу заявку на здійснення оцінки відповідності приладів, що містить інформацію і документацію в залежності від застосовуваних модулів оцінки відповідності;

2) скласти декларацію про відповідність;

3) наносити на кожен виріб знак відповідності технічним регламентам;

4) зберігати копію сертифіката відповідності та декларації про відповідність разом з технічною документацією протягом 10 років після виготовлення останнього приладу.

Застосовувані модулі оцінки відповідності:

– для приладів серійного виробництва застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу – модуль С;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації із забезпеченням якості виробництва – модуль D;

3) перевірка типу – модуль В у комбінації із забезпеченням якості продукції – модуль Е;

4) перевірка типу – модуль В у комбінації з перевіркою продукції – модуль F;

– для приладів одиничного або дрібносерійного виробництва проводиться перевірка одиниці продукції – модуль G;

– для складових частин приладів застосовується процедура оцінки відповідності, описана в даному технічному регламенті, без нанесення знака відповідності.

Технический регламент безопасности оборудования, работающего под давлением

Поширюється на обладнання, яке працює під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара:

1) посудини, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного більше ніж на 0,5 бара;

2) прилади та агрегати місткістю понад два літри для одержання пари або гарячої води з температурою понад 110 ℃, що підігріваються полум’ям або іншим чином і яким загрожує небезпека перегріву, або інше обладнання та агрегати, якщо виробник має намір вводити їх в обіг як обладнання, що працює під тиском;

3) трубопроводи;

4) агрегати для отримання гарячої води з температурою не вище 110 ℃, вручну забезпечуються твердим паливом і добуток експлуатаційного тиску на місткість яких перевищує 50 бар на літр;

5) запобіжні пристрої та прилади, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного більше ніж на 0,5 бара.

Перевірці підлягають: безпека обладнання; проектування обладнання; виробництво обладнання; приймання готового обладнання; матеріали, що використовуються для виготовлення обладнання.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) подати призначеному органу заявку на здійснення оцінки відповідності обладнання, що містить інформацію і документацію в залежності від застосовуваних модулів оцінки відповідності;

2) скласти декларацію про відповідність;

3) наносити на кожен виріб, з яких складається агрегат, і на кожну окрему одиницю обладнання знак відповідності технічним регламентам;

4) зберігати копію сертифіката відповідності та декларації про відповідність разом з технічною документацією протягом 10 років після виготовлення останнього приладу.

Застосовувані модулі оцінки відповідності:

– для обладнання категорії І – модуль А;

– для обладнання категорії ІІ застосовується один з модулів оцінки відповідності:

1) внутрішній контроль виробництва – модуль А;

2) відповідність шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

3) відповідність шляхом забезпечення належної якості продукції – модуль E;

– для обладнання категорії ІІІ застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) перевірка типу – модуль B в комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва – модулем C;

2) перевірка типу – модуль B в комбінації з відповідністю шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

3) перевірка типу – модуль B в комбінації з відповідністю шляхом забезпечення належної якості продукції – модуль E;

4) перевірка типу – модуль B в комбінації з відповідністю типу за результатами перевірки продукції – модулем F;

5) відповідність на основі повного забезпечення якості – модуль Н;

– для обладнання категорії ІV застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) перевірка типу – модуль B в комбінації з відповідністю шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

2) перевірка типу – модуль B в комбінації з відповідністю типу за результатами перевірки продукції – модулем F;

3) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G;

4) відповідність на основі повного забезпечення якості – модуль Н.

Технічний регламент простих посудин високого тиску

Поширюється на виготовлені серійно посудини з такими характеристиками:

– посудини є зварними, піддаються внутрішньому надлишковому тиску понад 0,5 бару і призначені для наповнення повітрям або азотом і не призначені для вогневого нагрівання;

– деталі та вузли, що впливають на надійність посудин під тиском, повинні виготовлятися з якісної нелегованої сталі або нелегованого алюмінію, або алюмінієвих сплавів, не укріплених шляхом старіння;

– посудина повинна складатися з циліндричної частини з круговими поперечними перерізами, закритими опуклими назовні і (або) плоскими днищами, що мають ту ж вісь обертання, що і циліндрична частина, і двох опуклих назовні днищ з однією віссю обертання;

– максимальний робочий тиск посудини не повинний перевищувати 30 бар, а добуток такого тиску на об’єм посудини – 10 тис. бар на 1 літр;

– мінімальна робоча температура не повинна бути нижче – 50 ℃, а максимальна робоча температура – вище + 300 ℃ для посудин зі сталі і + 100 ℃ для посудин з алюмінію або його сплавів.

Перевірці підлягають: матеріали, розробка посудини, виробничі процеси, введення в експлуатацію.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) подати призначеному органу заявку на здійснення оцінки відповідності посудин високого тиску, що містить інформацію і документацію в залежності від застосовуваних модулів оцінки відповідності;

2) скласти декларацію про відповідність;

3) наносити на кожен виріб знак відповідності технічним регламентам;

4) зберігати копію сертифіката відповідності та декларації про відповідність разом з технічною документацією протягом 10 років після введення посудини в обіг.

Застосовувані модулі оцінки відповідності:

– для посудин з добутком максимального робочого тиску на обсяг, що перевищує 50 бар на 1 літр, перед початком виробництва здійснюється процедура експертизи типу – модуль В;

– для судин з добутком максимального робочого тиску на обсяг, що перевищує 3000 бар на 1 літр, перед введенням в обіг здійснюється процедура оцінки відповідності типу за результатами внутрішнього контролю виробництва з випробуваннями посудин під наглядом – модуль С;

– для посудин з добутком максимального робочого тиску на обсяг, що перевищує 200 бар на 1 літр, але не перевищує 200 бар на 1 літр, перед введенням в обіг здійснюється одна з процедур:

1) процедура оцінки відповідності типу за результатами внутрішнього контролю виробництва з випробуваннями посудин під наглядом – модуль С1;

2) процедура оцінки відповідності типу за результатами внутрішнього контролю виробництва з контрольною перевіркою посудин через довільні інтервали часу – модуль С2;

– для посудин з добутком максимального робочого тиску на обсяг, що не перевищує 200 бар на 1 літр, але перевищує 50 бар на 1 літр, перед введенням в обіг здійснюється одна з процедур:

1) процедура оцінки відповідності типу за результатами внутрішнього контролю виробництва з випробуванням судин під наглядом – модуль С1;

2) процедура оцінки відповідності типу за результатами внутрішнього контролю виробництва – модуль С.

Технічний регламент пересувного обладнання, що працює під тиском

Поширюється на пересувне обладнання, що використовується для перевезення небезпечних речовин автомобільними дорогами та залізницею, а саме:

1) ємності (балони, зв’язки балонів, камери, напірні резервуари та кріогенні ємності);

2) цистерни, в тому числі знімні цистерни, контейнери-цистерни (рухомі цистерни), переносні цистерни, цистерни, що є елементами транспортних засобів, – котли вагонів-цистерн, цистерни або ємності у складі автопоїздів або залізничних поїздів, автомобільні цистерни, включаючи клапани (вентилі) та інше допоміжне обладнання цистерн, які використовуються для транспортування газів класу 2 (ГОСТ 19433-2010, всі частини), стабілізованого ціаніду водню класу 6,1 (ГОСТ 19433-2010, всі частини), безводного фтору водню і фтористоводневої кислоти класу 8 (ГОСТ 19433-2010, всі частини).

Перевірці підлягають: безпека пересувного обладнання.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) провести випробування пересувного обладнання;

2) розробити документацію на пересувне обладнання, що містить інформацію і документи в залежності від застосовуваних модулів оцінки відповідності;

3) скласти декларацію про відповідність;

4) подати призначеному органу заявку на проведення оцінки відповідності залежно від вживаної процедури оцінки відповідності;

5) наносити на кожен виріб знак відповідності технічним регламентам;

6) зберігати копії декларації про відповідність та сертифікатів разом з технічною документацією протягом 10 років після виготовлення останнього зразка пересувного обладнання.

Застосовувані модулі оцінки відповідності:

– для пересувного обладнання, у якого добуток пробного тиску на величину місткості не перевищує 100 МПа на літр, використовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) внутрішній контроль виробництва – модуль А;

2) перевірка типу – модуль Bb (модифікований модуль В) в комбінації з оцінкою відповідності типу за результатами внутрішнього контролю виробництва – модуль Сс (модифікований модуль С);

– для пересувного обладнання, у якого добуток випробувального тиску на величину місткості перевищує 100 МПа на літр, але не перевищує 300 МПа на літр, використовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) оцінка відповідності на основі повного забезпечення якості – модуль Н;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації з оцінкою відповідності  типу шляхом забезпечення належної якості продукції – модуль Е;

3) перевірка типу – модуль В у комбінації з оцінкою відповідності типу за результатами внутрішнього контролю виробництва – модуль Сс (модифікований модуль С);

– для пересувного обладнання, у якого добуток випробувального тиску на величину місткості перевищує 300 МПа на літр, використовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) оцінка відповідності за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G;

2) оцінка відповідності на основі повного забезпечення якості – модуль Нh (модифікований модуль Н);

3) перевірка типу – модуль В у комбінації з оцінкою відповідності типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

4) перевірка типу – модуль В у комбінації з оцінкою відповідності типу за результатами перевірки продукції – модуль F.

Технічний регламент максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами

Поширюється на нові холодильні прилади, що живляться від мережі електричного струму, крім холодильних приладів, що живляться від інших джерел енергії, зокрема акумуляторів, і побутових абсорбційних холодильних приладів і приладів, виготовлених для одноразового використання.

Перевірці підлягає: рівень споживання електроенергії холодильним приладом.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) розрахувати індекс енергоефективності, річне споживання електроенергії і стандартне річне споживання електроенергії холодильним приладом;

2) провести випробування у відповідності з ДСТУ EN 153 «Методи випробування енергоспоживання та відповідних характеристик побутових холодильників, морозильних камер, морозильників та їх поєднань, що працюють від електромережі»;

3) провести оцінку відповідності холодильних приладів вимогам Технічного регламенту;

4) скласти декларацію про відповідність;

5) наносити на кожен холодильний прилад знак відповідності технічним регламентам;

6) скласти технічну документацію на холодильні прилади;

7) зберігати декларацію про відповідність разом з технічною документацією протягом 3 років після виготовлення останнього зразка холодильного приладу.

Дії осіб, які вводять холодильні прилади в обіг:

1) подати призначеному органу заявку на здійснення оцінки відповідності холодильних приладів вимогам технічного регламенту, що містить інформацію про виробника, загальний опис холодильного приладу та інструкцію по експлуатації;

2) скласти декларацію про відповідність;

3) наносити на кожен виріб знак відповідності технічним регламентам;

4) зберігати сертифікат відповідності і декларацію про відповідність протягом 3 років після введення холодильних приладів в обіг.

Застосовувані модулі оцінки відповідності:

– на етапі виготовлення: внутрішній контроль виробництва – модуль А.

– на етапі введення в обіг: відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G.