ВНУТРІШНІЙ АУДИТ НАССР. ОСОБЛИВОСТІ

Для того, щоб оцінити ефективність роботи системи управління безпечністю харчових продуктів (далі – система НАССР) на підприємстві, керівництву необхідна достовірна інформація та кваліфікована оцінка її роботи. Це може надати внутрішній аудит.

Відповідно до визначення, даного в ДСТУ ISO 9000, аудит – це «систематичний, незалежний і задокументований процес отримання об’єктивних доказів та їх об’єктивного оцінювання, щоб визначити ступінь дотримання критеріїв аудиту».

Аудит проводиться для отримання картини роботи системи НАССР на підприємстві за певний період часу. Мета внутрішнього аудиту полягає в тому, щоб зібрати дані в формі «спостережень», які дозволять виявити невідповідності в процесах, продуктах та системі в цілому.

Ключові завдання аудиту

 • визначити дієвість та результативність системи;
 • отримати інформацію наскільки ефективно працює система;
 • визначити рівень відповідності стандарту ДСТУ ISO 22000 та задокументованій інформації системи;
 • оцінити питання якості та безпеки виробництва продукту або надання послуг;
 • оцінити вплив змін на підприємстві на систему;
 • визначити можливі сфери поліпшування системи.

Особливості аудиту системи НАССР

Стандарт ДСТУ ISO 22000, на відміну від ДСТУ ISO 9001, положення якого спрямовані на організацію менеджменту підприємства в цілому, зачіпає ще й технологічні аспекти виробництва та їх вплив на безпеку продукції, що випускається. Тому при аудиті системи НАССР, крім загальних вимог до системи менеджменту, перевіряються й особливі аспекти:

 • належний стан приміщень, інженерних комунікацій та обладнання;
 • чистота приміщень, обладнання та поверхонь;
 • запобігання перехресного забруднення;
 • здоров’я та особиста гігієна персоналу;
 • поводження з відходами;
 • контроль шкідників;
 • управління закупівлями;
 • належне поводження з сирими та готовими харчовими продуктами;
 • адекватність аналізу небезпечних факторів;
 • управління ККТ та ОППУ;
 • система простежуваності;
 • вилучення та відкликання продукції.

Що отримує підприємство в результаті проведення аудитів?

Аудити дозволяють вчасно звернути увагу на будь-які слабкі місця в роботі системи або підприємства в цілому. Дані, отримані в ході внутрішніх аудитів, є частиною вхідних даних для аналізу з боку керівництва, а також дозволяють негайно вжити коригувальних дій для усунення невідповідностей.