ПІДГОТОВКА ДО СЕРТИФІКАЦІЙНОГО АУДИТУ ISO 9001

Отже, ви впровадили у себе в компанії систему менеджменту якості (СМЯ) відповідно до вимог ISO 9001 і тепер вам необхідно підготуватися до аудиту. Що ж вам необхідно зробити для успішного проходження аудиту?

Що необхідно для підготовки до аудиту ISO 9001?

Одним з позитивних моментів є те, що процедура підготовки до аудиту сама по собі вже включена в вашу СМЯ. Після впровадження процесів системи менеджменту, необхідних згідно ISO 9001, рекомендується відпрацювати їх протягом 6-9 місяців для накопичення необхідної кількості записів. Це дозволить вам продемонструвати аудитору виконання процесів у вашій СМЯ. Будьте готові продемонструвати аудитору наступне:

Внутрішні аудити. Перед проведенням сертифікаційного аудиту з боку зовнішнього органу (органу з сертифікації) вам необхідно провести внутрішні аудити по всім процесам, впровадженим у вас на підприємстві. Таким чином, ви відпрацюєте процеси вашої СМЯ і переконаєтеся, що все задокументоване вами дійсно реально і виконується. Немає потреби поспішати запрошувати зовнішніх аудиторів СМЯ, не спромігшись провести свої внутрішні аудити.

Аналіз з боку керівництва. Не тільки аудитори, а й саме керівництво компанії має переконатися, що СМЯ впроваджена і працює. Керівництво робить аналіз зі свого боку для того, щоб переконатися, що СМЯ відповідає вимогам ISO 9001, а також з метою перерозподілу необхідних ресурсів для коректної роботи системи. Було б необачно виходити на сертифікаційний аудит СМЯ, яку навіть не проаналізувало власне керівництво компанії.

Корегуюча дія. За виявлення невідповідностей на етапах проведення внутрішніх аудитів або аналізу з боку керівництва необхідно провести всебічний аналіз відповідно до вашого плану для виявлення причин виникнення невідповідностей з метою їхнього усунення. Було б необдуманим кроком дати можливість органу з сертифікації знайти ту саму невідповідність, що її ви виявили власноруч, проте не зробили нічого для виявлення її причин. У той же час, ви продемонструєте працездатність вашої СМЯ, показавши, що ви не тільки виявили невідповідність, але і зробили планомірні кроки по виявленню її причин та їхнього усунення.

Якщо аудитор виявляє невідповідність?

Незважаючи на вжиті вами кроки, завжди залишається ймовірність того, що аудитор виявить невідповідність, яку вам необхідно усунути. Така ситуація є досить поширеною, і в рамках постійного поліпшення вашої СМК ви повинні аналізувати невідповідності і розробляти коригувальні дії для них навіть в тому випадку, коли ці невідповідності виявлені не вами. Саме для цього стандарт ISO 9001 передбачає проведення зовнішніх аудитів органом по сертифікації, і саме тому ви зобов’язані мати розроблені процедури з розробляння коригувальних дій. Не варто розглядати такі невідповідності в якості серйозних промахів з боку вашої компанії. Вважайте це всього лише короткою затримкою на вашому шляху до сертифікації СМЯ.

Що робити далі?

Пам’ятайте, що СМЯ це не щось, що можна визначити, написати і впровадити одного разу для того, щоб більше нічого не змінювати. Впровадження власної СМЯ є базою для подальшого керування процесами, усунення невідповідностей та поліпшення процесів керування в компанії. Кажучи коротко, СМЯ постійно змінюється разом зі змінами, що відбуваються у вашій компанії.