Технічний регламент з підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання

Поширюється на все паковання, розміщене на ринку Україні і всі відходи паковання незалежно від того, використовувалися і створювалися вони на промисловому, комерційному, офісному рівнях, в магазинах, побутових службах або в домашньому господарстві або на будь-якому іншому рівні незалежно від використовуваного матеріалу , зокрема:

1) споживча тара;

2) групова тара;

3) транспортна тара, крім автомобільних, залізничних, морських або авіаційних контейнерів.

Перевірці підлягають: склад і природа паковання, що підлягає вторинному використанню та відновленню, включаючи вторинну переробку; запобігання утворенню відходів паковання; відновленне та вторинне паковання; системи повернення, збору та відновлення; система маркування та ідентифікації.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) провести випробування зразків паковання та відходів паковання;

2) розробити документацію на паковання і відходи паковання, яка містить інформацію в залежності від застосовуваних модулів оцінки відповідності;

3) скласти декларацію про відповідність;

4) подати призначеному органу заявку на проведення перевірки паковання та відходів паковання;

5) наносити на кожен виріб знак відповідності технічним регламентам;

6) зберігати копію декларації про відповідність разом з технічною документацією протягом 10 років після виготовлення останнього виробу.

Застосовувані модулі оцінки відповідності:

1) внутрішній контроль виробництва – модуль А;

2) відповідність типу продукції за результатами перевірки продукції – модуль F.

Технічний регламент щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку

Поширюється на упаковані одиниці з постійним номінальним вмістом, які містять товари, призначені для продажу і відповідають значенням, визначеним пакувальником до моменту упаковки, виражені в одиницях маси або об’єму, що мають масу або обсяг не менше 5 грамів або мілілітрів і не більше 10 кілограмів або літрів ; марковані знаком відповідності вимогам технічного регламенту.

Перевірці підлягають: фактичний зміст упакованої одиниці.

Дії пакувальника (уповноваженого представника:

1) визначає значення фактичного вмісту при температурі 20 ° C або призводить до неї незалежно від того, при якій температурі здійснювалася упаковка або контроль, крім товарів глибокої заморозки або заморожених товарів, номінальним вмістом яких є обсяг, із застосуванням засобів вимірювальної техніки, які пройшли оцінку відповідності або періодичну повірку та придатних для здійснення необхідних процедур, шляхом проведення вибіркового контролю;

2) наносить на упаковку одиниці знак відповідності упакованої одиниці (дивись Додаток 3 до технічного регламенту)

Технічний регламент енергетичного маркування побутових пральних машин

Поширюється на побутові пральні машини вітчизняного та іноземного виробництва, включаючи призначені для професійного використання, введені в обіг на території України, зокрема:

1) нові побутові пральні машини, які живляться від мережі електричного струму;

2) побутові пральні машини, які можуть використовувати акумуляторні батареї;

3) вбудовані побутові пральні машини.

Перевірці підлягають: енергетична етикетка, мікрофіші, технічна енергетична документація.

Дії постачальників і розповсюджувачів:

1) забезпечити розробку технічної енергетичної документації на побутову пральну машину;

2) отримати за результатами вимірювань, проведених згідно з національними стандартами, офіційний перелік яких публікується Мінекономрозвитку, інформацію, яка зазначається на енергетичній етикетці та мікрофіша

3) наносити енергетичну етикетку на лицьовій стороні або зверху побутової пральної машини;

4) в разі необхідності провести перевірку відповідності фактичних технічних характеристик побутової пральної машини згідно з додатком 6 Технічного регламенту.

Технічний регламент енергетичного маркування електричних ламп и світильників

Поширюється на введені в обіг на території України електричні лампи вітчизняного і іноземного виробництва таких категорій:

1) лампи розжарювання;

2) люмінесцентні лампи;

3) газорозрядні лампи високої інтенсивності;

4) світлодіодні лампи і світлодіодні модулі;

5) світильники, призначені для роботи з лампами, які продаються кінцевим споживачам, зокрема якщо вони вмонтовані в інші вироби, що не залежать від енергоживлення відповідно до їх основним призначенням під час використання.

Перевірці підлягають: маркування.

Дії постачальників і розповсюджувачів:

1) забезпечити отримання інформації, що надається відповідно до технічного регламенту, за результатами вимірювань, проведених згідно з національними стандартами на методи вимірювань, офіційний перелік яких публікується Мінекономрозвитку України;

2) забезпечити розробку технічної енергетичної документації в обсязі, достатньому для проведення оцінки достовірності інформації, зазначеної на енергетичній етикетці, вимогам технічного регламенту;

3) забезпечити розташування і використання енергетичного маркування відповідно до вимог технічного регламенту;

4) подати заявку на перевірку відповідності електричних ламп та світлодіодних модулів вимогам технічного регламенту органам державного ринкового нагляду.

Технічний регламент енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів

Поширюється на енергоспоживчі продукти, що мають значний прямий або непрямий вплив на споживання енергії і в разі потреби інших основних ресурсів під час використання.

Перевірці підлягають: енергетична етикетка, мікрофіші, технічна енергетична документація.

Дії виробника (уповноваженого представника):

Забезпечити відповідність енергетичної етикетки та мікрофіші вимогам технічного регламенту.

Технічний регламент енергетичного маркування побутових електричних холодильників

Поширюється на холодильні прилади вітчизняного та іноземного виробництва, введені в обіг на території України:

1) нові холодильні прилади, які живляться від мережі електричного струму або акумуляторних батарей;

2) холодильні прилади, які продаються для непобутового використання або охолодження інших предметів, крім харчових продуктів;

3) вбудовані холодильні прилади.

Перевірці підлягають: енергетична етикетка, мікрофіші, технічна енергетична документація.

Дії постачальників і розповсюджувачів:

1) отримати за результатами вимірювань, проведених згідно з національними стандартами, офіційний перелік яких публікується Мінекономрозвитку, інформацію, яка зазначається на енергетичній етикетці та мікрофіші;

2) провести випробування холодильних приладів відповідно до Додатку 6 Технічного регламенту;

3) в разі необхідності провести перевірку відповідності фактичних технічних характеристик холодильних приладів згідно з додатком 7 технічного регламенту.

Технічний регламент енергетичного маркування побутових посудомийних машин

Поширюється на побутові посудомийні машини, введені в обіг на території України з дати вступу в силу технічного регламенту, зокрема:

1) побутові посудомийні машини, які живляться від мережі електричного струму;

2) посудомийні машини, зокрема призначені для професійного використання, які живляться від мережі електричного струму і можуть використовувати акумуляторні батареї;

3) вбудовані побутові посудомийні машини.

Перевірці підлягають: енергетична етикетка, мікрофіші, технічна енергетична документація.

Дії постачальників (розповсюджувачів):

1) забезпечити отримання інформації, про яку йдеться на енергетичній етикетці та мікрофіша відповідно до технічного регламенту, за результатами вимірювань, проведених згідно з національними стандартами на методи вимірювання, відповідним європейським гармонізованим стандартам;

2) забезпечити наявність технічної енергетичної документацією, достатній для оцінки достовірності інформації, зазначеної на етикетці.

Технічний регламент енергетичного маркування телевізорів

Поширюється на надання кінцевим споживачам інформації про рівень ефективності споживання енергії та інших ресурсів телевізорами, а також додаткової інформації.

Перевірці підлягають: енергетична етикетка, мікрофіші, технічна енергетична документація.

Дії постачальників і дилерів:

1) постачальник забезпечує надання дилеру друкованої та електронної енергетичної етикетки та мікрофіші разом з телевізором вітчизняного або іноземного виробництва;

2) постачальник забезпечує отримання інформації, про яку йдеться на енергетичній етикетці та мікрофіша відповідно до технічного регламенту, за результатами вимірювань, проведених згідно з національними стандартами на методи вимірювання, відповідним європейським гармонізованим стандартам;

3) постачальник забезпечує розробку технічної енергетичної документації, достатньої для оцінки достовірності інформації, зазначеної на енергетичній етикетці;

4) постачальник проводить випробування телевізорів.

Технічний регламент енергетичного маркування кондиціонерів повітря

Поширюється на електричні кондиціонери повітря вітчизняного і іноземного виробництва з номінальною потужністю, що менше або дорівнює 12 кВт, що використовуються для охолодження і (або) обігріву (включаючи реверсивні кондиціонери повітря з номінальною потужністю менше або дорівнює 12 кВт під час використання функції охолодження).

Перевірці підлягають: енергетична етикетка, мікрофіші, технічна енергетична документація.

Дії постачальника:

1) забезпечити надання енергетичної етикетки та мікрофіші разом з кондиціонером повітря;

2) забезпечити отримання інформації, про яку йдеться на енергетичній етикетці та мікрофіша відповідно до технічного регламенту, за результатами вимірювань, проведених згідно з національними стандартами на методи вимірювання, відповідним європейським гармонізованим стандартам;

3) забезпечити розробку технічної енергетичної документації, достатньої для оцінки достовірності інформації, зазначеної на енергетичній етикетці;

4) постачальник проводить випробування кондиціонерів повітря.

Дії дилера:

1) мати енергетичну етикетку, прикріплену на лицьовій стороні або зверху кондиціонера повітря;

2) забезпечувати кінцевого споживача інформацією та рекламними матеріалами, що містять інформацію відповідно до технічного регламенту.

Технічний регламент енергетичного маркування пилососів

Поширюється на пилососи, що працюють від електромережі, в тому числі гібридні пилососи та пилососи з водним фільтром вітчизняного та іноземного виробництва.

Перевірці підлягають: енергетична етикетка, мікрофіші, технічна енергетична документація.

Дії постачальників і дилерів:

1) постачальник забезпечує надання дилеру друкованої та електронної енергетичної етикетки та мікрофіші разом з пилососом вітчизняного або іноземного виробництва;

2) постачальник забезпечує отримання інформації, про яку йдеться на енергетичній етикетці та мікрофіша відповідно до технічного регламенту, за результатами вимірювань, проведених згідно з національними стандартами на методи вимірювання, відповідним європейським гармонізованим стандартам;

3) постачальник забезпечує розробку технічної енергетичної документації, достатньої для оцінки достовірності інформації, зазначеної на енергетичній етикетці;

4) постачальник проводить випробування пилососів.

Технічний регламент енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин

Поширюється на побутові барабанні сушильні машини вітчизняного та іноземного виробництва, включаючи призначені для професійного використання, введені в обіг на території України з дати вступу в силу технічного регламенту, а саме:

1) барабанні сушильні машини, які живляться від мережі електричного струму;

2) газові барабанні сушильні машини;

3) вбудовані барабанні сушильні машини.

Перевірці підлягають: енергетична етикетка, мікрофіші, технічна енергетична документація.

Дії постачальників і дилерів:

1) постачальник забезпечує надання дилеру друкованої та електронної енергетичної етикетки та мікрофіші разом з побутовою барабанної сушильної машиною вітчизняного або іноземного виробництва;

2) постачальник забезпечує отримання інформації, про яку йдеться на енергетичній етикетці та мікрофіша відповідно до технічного регламенту, за результатами вимірювань, проведених згідно з національними стандартами на методи вимірювання, відповідним європейським гармонізованим стандартам;

3) постачальник забезпечує розробку технічної енергетичної документації, достатньої для оцінки достовірності інформації, зазначеної на етикетці.

Технічний регламент маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу

Поширюється на взуття та інформацію, що наноситься під час маркування на матеріали, використовувані для виготовлення основних складових взуття, що надходить для продажу.

Перевірці підлягають: піктограми і текстові позначення основних складових взуття (верх взуття, підкладка заготівлі та устілка, підошва взуття), піктограми і текстові позначення матеріалів, з яких виготовляються основні складові взуття,

Дії виробника (уповноваженого представника): забезпечити маркування взуття відповідно до технічного регламенту

Технічний регламент стосовно правил маркування харчових продуктів

Поширюється на маркування (етикетку) розфасованих продуктів харчування, що реалізуються кінцевому споживачу через оптову або роздрібну торговельну мережу, а також закладам ресторанного господарства (ресторанам, їдальням, лікарням та іншим аналогічним закладам).

Перевірці підлягають: маркування харчових продуктів.

Дії виробника (уповноваженого представника): забезпечити відповідність маркування харчових продуктів вимогам технічного регламенту.

Технічний регламент стосовно назв текстильних волокон та маркування текстильних виробів

Поширюється на всі види текстильних волокон, інформацію, яка наноситься під час маркування текстильних виробів, і супровідну документацію на такі вироби на різних стадіях їх виготовлення та введення в обіг.

Перевірці підлягають: назви текстильних волокон, маркування текстильних виробів.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) забезпечити відповідність текстильних волокон і виробів і їх маркування вимогам технічного регламенту;

2) подати заявку на перевірку відповідності текстильних волокон і виробів вимогам технічного регламенту при введення зазначеної продукції в обіг на території України відповідно до законодавства.