Технічний регламент неавтоматичних зважувальних приладів

Поширюється на всі неавтоматичні зважувальні прилади в таких категоріях застосування:

1) визначення маси при проведенні комерційних операцій;

2) визначення маси з метою обчислення мита, тарифу, податку, знижки, штрафу, винагороди, відшкодування або аналогічного виду плати;

3) визначення маси з метою застосування законів, інших нормативно-правових актів або висновку експерта, виданого в ході судового розгляду;

4) визначення маси в медичній практиці для зважування пацієнтів під час медичного огляду, діагностування та лікування;

5) визначення маси для виготовлення ліків за рецептом в аптеках і визначення маси при проведенні аналізу в медичних і фармацевтичних лабораторіях;

6) визначення ціни на основі маси для цілей прямого продажу товарів населенню та фасування товарів;

7) інші категорії застосування.

Перевірці підлягають: метрологічні характеристики, зовнішній вигляд і конструкція.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) подати призначеному органу заявку на здійснення оцінки відповідності приладів, що містить інформацію і документацію в залежності від застосовуваних модулів оцінки відповідності;

2) скласти декларацію про відповідність;

3) наносити на кожен виріб знак відповідності технічним регламентам;

4) зберігати копію сертифіката відповідності та декларації про відповідність разом з технічною документацією протягом 10 років після введення приладів в обіг.

Застосовні модулі оцінки відповідності:

– для приладів без електронних пристроїв і без пружини для врівноваження навантаження в вимірювальному пристрої застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) забезпечення належної якості виробництва – модуль D1;

2) відповідність за результатами перевірки продукції – модуль F1;

3) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G;

– для інших приладів застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) перевірка типу – модуль В з подальшим застосуванням відповідності типові шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

2) перевірка типу – модуль В з подальшим застосуванням відповідності типові за результатами перевірки продукції – модуль F;

3) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G.

Технічний регламент засобів вимірювальної техніки

Поширюється на засоби вимірювальної техніки, а саме:

1) лічильники води;

2) лічильники газу і пристрої перетворення об’єму;

3) лічильники активної електричної енергії;

4) теплолічильники;

5) вимірювальні системи для безперервного та динамічного вимірювання кількості рідини, крім води;

6) автоматичні зважувальні прилади;

7) таксометри;

8) матеріальні заходи;

9) прилади для вимірювання розмірів;

10) аналізатори вихлопних газів.

Перевірці підлягають: похибка, кліматичні умови навколишнього середовища, зовнішні механічні умови, зовнішні електромагнітні умови, інші фактору впливу, правила для випробувань і визначення похибок, вологість навколишнього середовища, відтворюваність, повторюваність, поріг реагування і чутливість, довговічність, надійність, придатність до застосування, захист від несанкціонованого втручання, інформація, нанесена на засіб вимірювальної техніки або супроводжує його, показання, наступна обробка даних з метою здійснення торговельної операції, оцінка відповідності

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) провести перевірку засобів вимірювальної техніки;

2) розробити документацію на засоби вимірювальної техніки, що містить інформацію в залежності від застосовуваних процедур оцінки відповідності;

3) скласти декларацію про відповідність;

4) подати призначеному органу заявку на проведення оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки;

5) наносити на кожен засіб вимірювальної техніки знак відповідності технічним регламентам;

6) зберігати копію декларації про відповідність, сертифіката разом з технічною документацією протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг або дати видачі сертифіката в залежності від застосовуваної процедури оцінки відповідності.

Застосовні модулі оцінки відповідності:

– для лічильників води, лічильників газу і пристроїв перетворення об’єму, лічильників активної електричної енергії, теплолічильників, таксометрів, аналізаторів вихлопних газів застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типові за результатами перевірки продукції – модуль F;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типові шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

3) відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту – модуль Н1;

– для вимірювальних систем для безперервного та динамічного вимірювання кількості рідини, крім води, застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами перевірки продукції – модуль F;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

3) відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту – модуль Н1;

4) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G;

– для автоматичних зважувальних приладів застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

а) для механічних систем:

1) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості продукції – модуль Е;

3) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами перевірки продукції – модуль F;

4) забезпечення належної якості виробництва – модуль D1;

5) відповідність типу продукції за результатами перевірки продукції – модуль F1;

6) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G;

7) відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту – модуль Н1;

б) для електромеханічних пристроїв:

1) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості продукції – модуль Е;

3) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами перевірки продукції – модуль F;

4) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G;

5) відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту – модуль Н1;

– для електронних систем і систем, що містять програмний продукт:

1) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами перевірки продукції – модуль F;

3) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G;

4) відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту – модуль Н1;

– для матеріальних мір застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

а) для матеріальних мір довжини:

1) відповідність типу продукції за результатами перевірки продукції – модуль F1;

2) забезпечення належної якості виробництва – модуль D1;

3) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

4) відповідність на основі цілковитого забезпечення якості – модуль Н;

5) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G;

б) для мір місткості для роздрібного продажу рідин:

1) внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування через довільні інтервали часу – модуль А2;

2) відповідність типу продукції за результатами перевірки продукції – модуль F1;

3) забезпечення належної якості виробництва – модуль D1;

4) забезпечення належної якості остаточного контролю та випробувань продукції – модуль Е1;

5) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості продукції – модуль Е;

6) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

7) відповідність на основі цілковитого забезпечення якості – модуль Н;

– для приладів для вимірювання розмірів застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

а) для механічних і електромеханічних приладів:

1) відповідність типу продукції за результатами перевірки продукції – модуль F1;

2) забезпечення належної якості остаточного контролю та випробувань продукції – модуль Е1;

3) забезпечення належної якості виробництва – модуль D1;

4) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами перевірки продукції – модуль F;

5) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості продукції – модуль Е;

6) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

7) відповідність на основі цілковитого забезпечення якості – модуль Н;

8) відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту – модуль Н1;

9) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G;

б) для електронних приладів та приладів з програмним забезпеченням:

1) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами перевірки продукції – модуль F;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

3) відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту – модуль Н1;

4) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G.

Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки

Поширюється на законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки.

Перевірці підлягають: похибка, кліматичні умови навколишнього середовища, зовнішні механічні умови, зовнішні електромагнітні умови, інші впливають величини, вологість навколишнього середовища, відтворюваність, повторюваність, поріг реагування і чутливість, довговічність, надійність, придатність, захист від несанкціонованого втручання, інформація, нанесена на засіб вимірювальної техніки, або супроводжує його, показання, подальша обробка з метою проведення торговельної операції, оцінка відповідності.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) провести перевірку засобів вимірювальної техніки;

2) розробити документацію на засоби вимірювальної техніки, що містить інформацію в залежності від застосовуваних процедур оцінки відповідності;

3) скласти декларацію про відповідність;

4) подати призначеному органу заявку на проведення оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки;

5) наносити на кожен засіб вимірювальної техніки знак відповідності технічним регламентам;

6) зберігати копію декларації про відповідність, сертифіката разом з технічною документацією протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг або дати видачі сертифіката в залежності від застосовуваної процедури оцінки відповідності.

Застосовні модулі оцінки відповідності:

– для автоматизованих систем контролю та обліку енергетичних і матеріальних ресурсів для електромеханічних, електронних систем і систем, що містять програмний продукт, вимірювальних каналів систем радіаційного контролю, реографів застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) відповідність за результатами перевірки продукції – модуль F1;

2) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G;

– для автомобільних цистерн для нафтопродуктів та харчових продуктів, кег, мірників технічних застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

2) відповідність за результатами перевірки продукції – модуль F1;

– для аналізаторів медичного призначення, аналізаторів показників сільськогосподарської і харчової продукції (молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур і продуктів їх переробки), аналізаторів рідин турбидиметричним і нефелометричних для здійснення контролю вод, аналізаторів спектру та характеристик систем зв’язку, аудіометрів чистого тону, блоків детектування іонізуючого випромінювання, вимірювальних антен і приймачів, що використовуються органами державного нагляду (контролю) при виконанні робіт з технічного захисту інформації, вимірювальних трансформаторів струму і напруги, вимірників електричної напруги і струму (вольтметрів і амперметрів 3-4-розрядних), вимірників параметрів електромагнітного поля, вимірників потужності і радіоперешкод, вимірників часу, частоти і тимчасових інтервалів, вологомірів, гігрометрів, гігрографів, віброметрів, газоаналізаторів, генераторів, гир, глобальних супутникових навігаційних систем геодезичного призначення, вимірників густоти, дефектоскопів, дозаторів медичних пипеточних і поршневих, еквівалентів мереж, електрокардіографів, енцефалографом, калориметр газових, кардіофібріляторов, кондуктометрів, рН-метрів, тітраторів, іономерів, лічильників газоподібних хімічних речовин, лічильників активної та реактивної електроенергії, люксметри, вимірювачів яскравості, мір електричного опору, заходів електричної ємності, індуктивності та взаємоіндуктівності , моніторів пацієнта, нівелірів, осцилографів, паливороздавальних колонок для заправки автомобілів здавленим газом, приладів автоматичних для зважування дорожніх транспортних коштів в русі та вимірювання навантаження на вісь, приладів для вимірювання релейного захисту та автоматики в метрополітені, пульсоксиметрів, пурок робочих, радіометрів, радіометричних установок, дозиметрів і вимірювачів потужності дози, рівнемірів, селективних вольтметрів, спектрометрів альфа-, бета-, гамма- випромінювання, спектрометрів «Сич», спектрорадіометра, радіометрів для вимірювання рівня опромінення в спа- і косметичних салонах, струмовимірювальних кліщів, тахеометрів, теодолітів, терміналів паркувальних, тесламетрів, ультразвукових діагностичних приладів, установок сигнальних радіоактивного забруднення і систем контролю рівня радіації, фотометров, спектрофотометрів для екологічного контролю та контролю повітря робочої зони, хроматографов газових і рідинних, шумомірів застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами перевірки продукції – модуль F;

3) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G;

– для вимірників артеріального тиску, вимірників вмісту алкоголю в крові на повітрі, що видихається напруги, датчиків навантаження ваговимірювальними, динамометрів і силовимірювальних датчиків, манометрів та інших засобів вимірювання тиску і вакууму, медичних термометрів, термометрів застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами перевірки продукції – модуль F;

– для вимірників електротехнічних параметрів електроустановок, вимірників електростатичних зарядів, імпедансу, опору ланцюга заземлення, опору ізоляції, параметрів релейного захисту, повного опору петлі фаза-нуль або струму в електричному ланцюзі, струму витоку в електричному ланцюзі, рефрактометрів і Офтальмометрія, систем вимірювання тривалості телефонних розмов, швидкості передачі і обліку обсягу інформації при наданні телекомунікаційних послуг, пристроїв сигналізації застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами перевірки продукції – модуль F;

3) відповідність за результатами перевірки продукції – модуль F1;

4) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G;

– для стаціонарних резервуарів для комерційного обліку нафтопродуктів і підбурювання газу, тахографів, цистерн залізничних застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами перевірки продукції – модуль F;

3) відповідність за результатами перевірки продукції – модуль F1.

Технічний регламент щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності

Поширюється на мірні пляшки – ємності, виготовлені зі скла або іншого речовини, що має такі характеристики жорсткості і стабільність, які забезпечують їй такі ж, як у скла метрологічні властивості, а також закупорюються або сконструйовані таким чином, щоб закупорюватися, і призначені для зберігання, транспортування або доставки рідини; мають номінальну місткість від 0,05 літра до 5 літрів включно; мають метрологічні характеристики, характеристики, пов’язані з конструкцією і аналогічні процеси виготовлення, які дають можливість використовувати їх як мірні ємності.

Перевірці підлягають: фактична ємність пляшки.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) до початку виробництва інформувати орган з метрологічного нагляду про ескізі знака, за яким може бути ідентифікований цей виробник, і надати ескіз знаку в електронному вигляді;

2) під свою відповідальність наносити знак відповідності, який свідчить про відповідність вимогам технічного регламенту, на мірну пляшку;

3) проводити статистично контроль мірних пляшок для оцінки відповідністю вимогам технічного регламенту.