Технічний регламент ліфтів та компонентів безпеки до ліфтів

Поширюється на:

1) нові ліфти, що постійно обслуговують будинки і споруди та призначені для перевезення людей, людей і вантажів, тільки вантажів, якщо пристрій для перевезення є доступним і обладнаним засобами управління в межах досягнення людини, що перебуває в середині пристрою для перевезення;

2) нові компоненти безпеки для ліфтів: пристрої для закривання дверей шахти ліфта, пристрої для запобігання падінню, пристрої для обмеження перевищення швидкості, буфери, захисні пристрої, встановлені на циліндрах силових гідравлічних систем, для запобігання падінню пристрою перевезення, електричні пристрої безпеки у вигляді електричних кіл безпеки, що містять електронні компоненти.

Перевірці підлягають: пристрій перевезення, засоби підвішування і підтримки, контроль за навантаженням, включаючи перевищення швидкості, механізми, засоби управління, ризики для людей за межами кабіни, ризики для людей в середині кабіни, інші ризики.

Дії виробника ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів (уповноваженого представника):

1) подати призначеному органу заявку, яка містить документи, необхідні для оцінки відповідності ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів в залежності від прийнятого модуля відповідності;

2) скласти декларацію про відповідність ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів;

3) інформувати призначений орган, який зберігає технічну документацію, про всі зміни, що впливають на відповідність ліфта або компонента безпеки для ліфтів умовам технічного регламенту або умовам дії сертифіката;

4) наносити знак відповідності технічним регламентам з ідентифікаційним номером призначеного органу, який провів перевірку, на кожен виріб;

5) зберігати копію сертифіката, додатків і доповнень до нього разом з технічною документацією протягом 10 років після введення ліфта або компонента безпеки для ліфтів в обіг.

Застосовувані модулі оцінки відповідності:

– для компонентів безпеки для ліфтів застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) експертиза типу – модуль В і підтвердження відповідності типу за результатами внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок під наглядом – модуль С2;

2) експертиза типу – модуль В і підтвердження відповідності типу по результатами забезпечення якості продукції – модуль Е;

3) відповідність на підставі повного забезпечення якості – модуль Н;

– для ліфтів застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) якщо ліфти виготовлені за типовим зразком: експертиза типу ліфта – модуль В, остаточна перевірка ліфта, відповідність типу на підставі забезпечення якості продукції для ліфтів – модуль Е, відповідність типу на підставі забезпечення якості виробничого процесу для ліфтів – модуль D;

2) якщо ліфт виготовлений відповідно до системи повного забезпечення якості, затвердженої модулем Н1: остаточна перевірка, відповідність типу на підставі забезпечення якості продукції для ліфтів – модуль Е, відповідність типу на підставі забезпечення якості виробничого процесу для ліфтів – модуль D;

3) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції для ліфтів – модуль G;

4) відповідність на підставі повного забезпечення якості з експертизою проекту – модуль Н1.

Технічний регламент безпеки машин

Поширюється на всі типи зазначених в технічному регламенті машин і устаткування, зокрема, змінне обладнання, змінні механічні пристрої трансмісії, ланцюги, канати і текстильні стрічки, незакінчені машини, підйомні пристрої, пристрої безпеки.

Перевірці підлягають: системи управління машинами і устаткуванням; захист від механічних небезпек; ризики від інших небезпек; технічне обслуговування машин та устаткування; інформація на машинах і обладнанні.

Дії виробника (уповноваженого представника) незавершеної машини:

1) підготувати технічну документацію на незавершену машину;

2) підготувати інструкцію по збірці незавершеної машини;

3) скласти декларацію про вбудовування незавершеної машини;

4) зберігати оригінал декларації про вбудовування незавершеної машини протягом щонайменше 10 років від дати виготовлення останньої незавершеної машини.

Дії виробника (уповноваженого представника) машин, крім незавершеної машини:

1) розробити документацію на машину або обладнання;

2) якщо машина вказана в додатку 9 технічного регламенту, подати призначеному органу заявку на здійснення оцінки відповідності засобів захисту вимогам Технічного регламенту, що містить інформацію і документацію в залежності від застосовуваних модулів оцінки відповідності;

3) скласти декларацію про відповідність;

4) наносити на кожен виріб знак відповідності технічним регламентам;

5) зберігати оригінал декларації про відповідність протягом щонайменше 10 років від дати виготовлення останньої машини.

Застосовувані модулі оцінки відповідності:

– якщо машина не вказана в Додатку 9 технічного регламенту, застосовується внутрішній контроль виробництва – модуль А;

– якщо машина вказана в Додатку 9 технічного регламенту і виготовлена відповідно до національних стандартів, визначених Мінекономрозвитку України, застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) внутрішній контроль виробництва – модуль А;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації з внутрішнім контролем виробництва машин – модуль А;

3) повне забезпечення якості – модуль Н;

– якщо машина вказана в Додатку 9 технічного регламенту і не виготовлена, або виготовлена частково відповідно до національних стандартів, визначених Мінекономрозвитку України, застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) перевірка типу – модуль В у комбінації з внутрішнім контролем виробництва машин – модуль А;

2) повне забезпечення якості – модуль Н.

Технічний регламент канатних доріг для перевезення пасажирів

Поширюється на канатні дороги для перевезення пасажирів, їх вузли і пристрої безпеки, зокрема:

1) рейкові фунікулери та інше обладнання з транспортними засобами, змонтованими на колесах або інших пристроях для підвішування, на яких тяга забезпечується одним або кількома канатами;

2) канатні дороги, кабіни яких переміщуються за допомогою одного або декількох канатів, зокрема гондоли та крісельні підйомники;

3) канатні буксирні пристрої, призначені для транспортування лижників схилами гір вгору.

Перевірці підлягають: канатні дороги, будівництво канатних доріг, вузли, транспортні засоби та засоби для буксирування, рівень безпеки експлуатації канатної дороги,

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) провести випробування вузлів і пристроїв безпеки;

2) розробити документацію на вузли та пристрої безпеки, що містить інформацію в залежності від застосовуваних процедур оцінки відповідності;

3) скласти декларацію про відповідність;

4) подати призначеному органу заявку на проведення оцінки відповідності вузлів і пристроїв безпеки;

5) наносити на поверхню вузлів і пристроїв безпеки або на таблички, на яких вказані технічні дані, знак відповідності технічним регламентам;

6) зберігати декларацію про відповідність, сертифікат разом з технічною документацією протягом 30 років після виготовлення останнього зразка продукції.

Застосовувані модулі оцінки відповідності:

Застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) перевірка типу – модуль В у комбінації із забезпеченням якості виробництва – модуль D);

2) перевірка типу – модуль В у комбінації з перевіркою продукції – модуль F;

3) повне забезпечення якості – модуль Н);

4) перевірка одиниць продукції – модуль G.

Технічний регламент надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом

Поширюється на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом.

Перевірці підлягають: послуги з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) розробити, погодити та затвердити регламентні технічні умови надання послуг;

2) скласти декларацію про відповідність;

3) подати призначеному органу заявку на проведення оцінки відповідності надання послуг вимогам технічного регламенту;

4) наносити знак відповідності технічним регламентам;

5) зберігати декларацію про відповідність разом з технічною документацією протягом 10 років після надання послуги.

Застосовувані модулі оцінки відповідності:

Застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) внутрішній контроль виробництва – модуль Aa (модифікований модуль А);

2) відповідність типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

3) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G.

Технічний регламент прогулянкових суден

Поширюється на прогулянкові судна, зокрема:

1) прогулянкові і частково укомплектовані судна;

2) судна для індивідуального користування;

3) судна з підвісними двигунами без вбудованого випускного трубопроводу або стаціонарних пропульсивних установок;

4) судна з рушійно-стерновими двигунами без вбудованого випускного трубопроводу або зі стаціонарною пропульсивною установкою, які значно модернізовані;

5) складові частини суден, якщо вони вводяться в обіг окремо або вбудовані в судна, в тому числі обладнання для захисту від пожежі стаціонарних і рушійно-стернових двигунів; пристрою для захисту підвісних двигунів від запуску; рулі, кермові механізми і троси; паливні цистерни, призначені для стаціонарного монтажу, і паливні шланги; люки та ілюмінатори;

6) пропульсивні двигуни, встановлені або спеціально призначені для установки на прогулянкових суднах і суднах для індивідуального користування;

7) пропульсивні двигуни, встановлені на суднах, на яких проведена значна модернізація;

8) підвісні та рушійно-стернові двигуни з вбудованим випускним трубопроводом, призначені для встановлення на судна.

Перевірці підлягають: судна, конструкція судна, будівництво судна, пропульсивні двигуни.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) провести випробування прогулянкового судна або двигуна;

2) розробити документацію на прогулянкове судно або двигун, що містить інформацію в залежності від застосовуваних процедур оцінки відповідності;

3) скласти декларацію про відповідність;

4) подати призначеному органу заявку на проведення оцінки відповідності прогулянкового судна або двигуна;

5) наносити на кожне прогулянкове судно або двигун знак відповідності технічним регламентам;

6) зберігати декларацію про відповідність разом з технічною документацією протягом 10 років після виготовлення останнього зразка продукції.

Застосовувані модулі оцінки відповідності:

– для суден класів А і В застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

а) з корпусом завдовжки від 2,5 метрів до 12 метрів:

1) внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції – модуль А1 з додатковими вимогами технічного регламенту;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва – модуль С з додатковими вимогами технічного регламенту;

б) з корпусом завдовжки від 12 метрів до 24 метрів застосовується перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва – модуль С з додатковими вимогами технічного регламенту;

– для суден класу С застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

а) з корпусом завдовжки від 2,5 метрів до 12 метрів:

1) внутрішній контроль виробництва – модуль А з додатковими вимогами технічного регламенту;

2) внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції – модуль А1 з додатковими вимогами технічного регламенту;

3) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва – модуль С з додатковими вимогами технічного регламенту;

б) з корпусом завдовжки від 12 метрів до 24 метрів застосовується перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва – модуль С з додатковими вимогами технічного регламенту;

– для суден класу D з корпусом завдовжки від 2,5 метрів до 24 метрів, суден індивідуального користування застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) внутрішній контроль виробництва – модуль А з додатковими вимогами технічного регламенту;

2) внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції – модуль А1 з додатковими вимогами технічного регламенту;

3) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва – модуль С з додатковими вимогами технічного регламенту;

– для суден усіх класів і їх складових частин може застосовуватися будь-яка з процедур оцінки відповідності:

1) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва – модуль С;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

3) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами перевірки продукції – модуль F;

4) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G;

5) відповідність основі повного забезпечення якості – модуль Н;

– для визначення параметрів викидів відпрацьованих газів застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва – модуль С з додатковими вимогами технічного регламенту;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

3) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами перевірки продукції – модуль F;

4) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G;

5) відповідність основі повного забезпечення якості – модуль Н;

– для визначення рівня шуму застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

а) у разі виконання вимог національних стандартів:

1) внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції – модуль А1 з додатковими вимогами технічного регламенту;

2) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G;

3) відповідність основі повного забезпечення якості – модуль Н;

б) у разі використання числа Фруда і співвідношення P/D і в разі використання інформації про сертифікованих типових суднах, які пройшли оцінку відповідності:

1) внутрішній контроль виробництва – модуль А з додатковими вимогами технічного регламенту;

2) внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції – модуль А1 з додатковими вимогами технічного регламенту;

3) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G;

4) відповідність основі повного забезпечення якості – модуль Н.

Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів

Поширюється на:

1) транспортні засоби: сільськогосподарські і лісогосподарські трактори, їх причепи та змінні причіпні машини, конструкційна (проектна) швидкість яких становить не менше 6 кілометрів на годину;

2) компоненти: системи, складові частини та окремі технічні вузли, призначені для використання на транспортних засобах.

Перевірці підлягають: максимальна маса з вантажем, номерний знак, бак для палива, баластний вантаж, пристрій звукової сигналізації, рівень зовнішнього шуму, максимальна швидкість, вантажні платформи, дзеркала заднього виду, видимість і склоочисники, рульове управління, електромагнітна сумісність, гальмівні пристрої, сидіння для пасажирів, рівень внутрішнього шуму, захисний пристрій для водія в разі перевороту транспортного засобів, сидіння водія, кількість, спосіб і місце розміщення пристроїв освітлення та світлової сигналізації, пристрої освітлення і світлової сигналізації, зчіпний (буксирне) пристрій і реверс, захисний пристрій, робочий простір водія, вал відбору потужності, органи управління, скло кабіни, обов’язкова табличка виробника, шини, стійкість.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) провести випробування обладнання;

2) розробити документацію на транспортні засоби, компоненти, що містить інформацію в залежності від застосовуваних процедур оцінки відповідності;

3) подати призначеному органу заявку на затвердження типу транспортного засобу або компонента;

4) наносити на кожний транспортний засіб або компонент ідентифікаційну табличку;

5) зберігати сертифікат затвердження типу протягом 5 років;

6) скласти декларацію про відповідність на кожне завершене або незавершене транспортний засіб, виготовлене відповідно до затвердженого типу;

7) подати заявку на оцінку відповідності затвердженому типу;

8) наносити номер сертифіката відповідності затвердженому типу на кожний транспортний засіб або компонент.

Застосовувані модулі оцінки відповідності: процедура затвердження типу в комбінації із забезпеченням належної якості виробництва – модуль D.

Технічний регламент щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів

Поширюється на складові частини і характеристики сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів, обладнаних пневматичними шинами, що мають не менше двох осей і максимальна проектна швидкість яких становить не менше 6 кілометрів на годину, а саме: технічно допустиму максимальну масу трактора з вантажем; форму і розміри місця для встановлення номерного знака і спосіб його розташування на тракторі; баки для рідкого палива; баластовий вантаж; пристрій звукової сигналізації; рівень зовнішнього шуму і систему випуску відпрацьованих газів (глушника). 

Перевірці підлягають: маса трактора з вантажем; форма і розміри місця для встановлення номерного знака і спосіб його розташування на тракторі; баки для рідкого палива; баластовий вантаж; пристрій звукової сигналізації; рівень зовнішнього шуму і система випуску відпрацьованих газів (глушника). 

Дії виробника (уповноваженого представника)

1) провести випробування складових частин і характеристик трактора; 

2) розробити документацію на складові частини і характеристики трактора, що містить інформацію в залежності від застосовуваних процедур оцінки відповідності; 

3) подати призначеному органу заявку на затвердження типу трактора.

Застосовувані модулі оцінки відповідності: процедура затвердження типу трактора за результатами оцінки відповідності складових частин і характеристик технічного регламенту (подання заявки, проведення оцінки відповідності, видача сертифіката про затвердження типу трактора), внесення змін до зазначеного сертифікату здійснюються згідно з правилами, встановленими Технічним регламентом затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих них технічних вузлів.

Технічний регламент з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів

Поширюється на

1) виконавців, які надають послуги з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем) згідно з кодами 45.2 і 45.40.5 (крім коду 45.20.3) в секції G, а також згідно з кодами 22.11.20-30.00, 22.11 .20-50.00, 22.11.99-00.00 в розділі 22 секції З Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016: 2010; 

2) центральні органи виконавчої влади, на які покладено функції з технічного регулювання у сфері технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів. 

Перевірці підлягають: застосовуються засоби технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, виробничі споруди та будівлі, в яких здійснюється операції технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, персонал, технологічна документація. 

Дії виконавця

Виконавець самостійно оцінює відповідність наданих їм послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, його складових частин (систем) вимогам технічного регламенту.

Технічний регламент безпеки інфраструктури залізничного транспорту

Поширюється на інфраструктуру залізничного транспорту, що забезпечує рух поїздів зі швидкістю до 200 кілометрів на годину включно на залізничних шляхах загального і не загального користування шириною 1520 міліметрів. 

Перевірці підлягають: безпека інфраструктури залізничного транспорту. 

Дії виробника (уповноваженого представника)

1) розробити документацію технічного, технологічного, організаційного та кваліфікаційного забезпечення інфраструктури залізничного транспорту, що містить інформацію в залежності від застосовуваних процедур оцінки відповідності; 

2) скласти декларацію про відповідність; 

3) подати призначеному органу заявку на проведення оцінки відповідності переліку елементів інфраструктури залізничного транспорту; 

4) зберігати декларацію про відповідність разом з нормативною документацією протягом встановленого терміну експлуатації інфраструктури залізничного транспорту та її елементів. 

Застосовувані модулі оцінки відповідності

Процедури оцінки і перевірки та перелік елементів інфраструктури залізничного транспорту, його систем управління і функціонування, складових частин технічного, технологічного, організаційного та кваліфікаційного забезпечення такої інфраструктури, а також перелік нормативних документів, які встановлюють обов’язкові вимоги до них, і методи оцінки та перевірки визначаються порядком оцінки відповідності, сумісності, придатності до використання і перевірці.

Технічний регламент безпеки рухомого складу залізничного транспорту

Поширюється на рухомий склад залізничного транспорту, що включає: 

1) локомотиви; 

2) мотор-вагонний рухомий склад; 

3) пасажирські вагони локомотивної тяги; 

4) вантажні вагони; 

5) спеціальний рухомий склад залізничного транспорту; 

6) складові частини рухомого складу залізничного транспорту. 

Перевірці підлягають: технічна, технологічна, організаційна, кваліфікаційна складові частини безпеки рухомого складу залізничного транспорту. 

Дії виробника (уповноваженого представника): 

1) провести випробування рухомого складу залізничного транспорту; 

2) розробити нормативну документацію на рухомий склад залізничного транспорту при проведенні оцінки відповідності; 

3) скласти декларацію про відповідність; 

4) зберігати декларацію про відповідність та нормативну документацію протягом встановленого терміну експлуатації рухомого складу залізничного транспорту. 

Застосовувані модулі оцінки відповідності

Оцінка відповідності, сумісності, придатності до використання рухомого складу залізничного транспорту та перевірка на відповідність вимогам технічного регламенту здійснюються в установленому порядку. Для підтвердження певної міри ризику під час експертизи конструкторської документації, прийняття та введення в експлуатацію рухомого складу залізничного транспорту перевіряється відповідність розроблених технічних рішень затвердженому завданню на виконання конструкторської документації.

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив

Поширюється на автомобільні бензини, дизельне, суднове та котельне палива, що виробляються, вводяться в обіг та реалізуються на території України. 

Перевірці підлягають: якість палив. 

Дії виробника (уповноваженого представника)

1) провести випробування палива; 

2) розробити документацію на паливо, що містить інформацію в залежності від застосовуваних процедур оцінки відповідності; 

3) скласти декларацію про відповідність; 

4) подати призначеному органу заявку на проведення оцінки відповідності палива; 

5) наносити на документ про якість (паспорт якості) палива знак відповідності технічним регламентам; 

6) зберігати декларацію про відповідність разом з технічною документацією протягом 10 років після виготовлення останньої партії палива. 

Застосовувані модулі оцінки відповідності: – для палив, виготовлених або імпортованих партіями, і палив, виготовлених дослідними партіями, застосовується відповідність за результатами перевірки продукції – модуль F1; – для палив, виготовлених серійно, застосовується внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування – модуль А1.