Технічний регламент миючих засобів

Поширюється на миючі засоби та входять до їх складу поверхнево-активні речовини.

Перевірці підлягають: рівень біологічного розкладання поверхнево-активних речовин; маркування миючих засобів; інформація, що надається за запитом визначених законодавством органів виконавчої влади; обмеження щодо вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) провести випробування мийних засобів і входять до їх складу поверхнево-активних речовин;

2) розробити документацію на миючі засоби, що містить інформацію в залежності від застосовуваних модулів оцінки відповідності;

3) скласти декларацію про відповідність;

4) при необхідності подати призначеному органу заявку на проведення оцінки відповідності мийних засобів;

5) наносити на зовнішню поверхню упаковки або етикетку миючого засобу знак відповідності технічним регламентам;

6) зберігати декларацію про відповідність разом з технічною документацією протягом 5 років після виготовлення останньої партії мийного засобу.

Застосовні модулі оцінки відповідності:

1) внутрішній контроль виробництва і випробування продукції під наглядом – модуль А1;

2) встановлення відповідності продукції за результатами перевірки – модуль F1.