ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ HACCP

Вимоги до документації згідно ISO 22000 дозволяють гнучко підходити до визначення необхідного переліку документів. Однак, в ньому також містяться вимоги до обов’язкових процедур.

Розробити систему HACCP, що охоплює всі вимоги стандарту ISO 22000, допоможуть переліки елементів HACCP, які підлягають обов’язковому документуванню і обов’язкових протоколів для надання доказів відповідності вимогам та результативності HACCP.

Розробити та впровадити НАССР на підприємстві. Сертифікація ISO 22000 під ключ. Отримайте більше інформації в нашому розіділі послуг

Обов’язкові документи НАССР

 • Політика і цілі у сфері безпеки харчових продуктів – п. 4.2, п. 5.2
 • План НАССР – п.7.6
 • Операційні програми-передумови – п. 7.5
 • Елементи управління субпідрядними процесами – п. 4.1
 • Процедура з управління документацією (затвердження, аналізування, актуалізація, ідентифікація) – п. 4.2.2
 • Процедура з управління протоколами (ідентифікація, зберігання, захист, доступ, вилучення) – п. 4.2.3
 • Обгрунтування критичних меж для критичних контрольних точок – п. 7.6.3
 • Процедура системи моніторингу критичних контрольних точок – п. 7.6.4
 • Процедура управління потенційно небезпечними продуктами – п. 7.6.5, п. 10.3.1
 • Процедура з управління невідповідною продукцією (що містить настанови щодо ідентифікації та оцінки уражених кінцевих продуктів і аналізу виконаних коригувальних дій) – п. 7.6.6
 • Процедура з управління невідповідностями в HACCP (зокрема звернень зацікавлених сторін) – п. 7.10.2
 • Процедура з управління виключеннями (цілковите і своєчасне виключення партій кінцевих продуктів, які були ідентифіковані як небезпечні) – п. 7.10.4
 • Процедура з планування і проведення внутрішніх аудитів – п. 8.4.1

Обов’язкове протоколювання в HACCP

ISO 22000 вимагає наявності наступних протоколів:

 • Про зовнішнє інформування – п. 5.6.1
 • Про аналіз з боку керівництва – п. 5.8.1
 • Про компетентність, навчання персоналу – п. 6.2.2
 • Про перевірку і модифікацію програм-передумов – п. 7.2.3
 • Про аналіз ризиків – п. 7.3.1
 • З блок-схемами процесів – п. 7.3.5
 • Про обґрунтування допустимих рівнів для ідентифікованих небезпечних чинників – п. 7.4.2.3
 • Огляд методології оцінки небезпечних факторів – п. 7.4.3
 • Опис методогіі і результатів оцінювання заходів з управління небезпечними чинниками – п. 7.4.4
 • Про моніторинг критичних контрольних точок – п. 7.5
 • Про перевірку операційних програм-передумов і плану НАССР – п. 7.8
 • Щодо обробки та постачання сировини для забезпечення системи простежуваності – п. 7.9
 • Про оценііваніі невідповідностей продукції та невідповідностей в СМБХП – п. 7.10.1, п. 7.10.3
 • Про результати виконаних коригувальних дій – п. 7.10.2
 • Про фактичних вилучення невідповідної продукції – п. 7.10.4
 • Про результативність програми вилучення невідповідної продукції – п. 7.10.4
 • Щодо оцінювання устаткування для вимірювання та моніторингу – п. 8.3
 • Про проведення внутрішніх аудитів – п. 8.4.1
 • Про проведення аналізу результатів внутрішніх перевірок – п. 8.4.3
 • Про оновлення HACCP – п. 8.5.2