ЦІЛІ В ОБЛАСТІ ЯКОСТІ. ПРАВИЛЬНА ПОБУДОВА

Розробка цілей в області якості є вимогою ISO 9001. Але чому? Що є цілями, і для чого вони служать? Цими питаннями задаються люди, залучені в процес розробки системи менеджменту якості (СМЯ), як і питанням про те, як розробити цілі в області якості, які дійсно були б корисні компанії.

Цілі в області якості відображають ключові елементи Політики в області якості координують зусилля співробітників в їх постійній роботі в цілях поліпшення. В кінцевому рахунку поліпшення – це ключова мета з якою компанія впроваджує СМЯ.

Цілі в області якості: Що й до чого?

Цілі в області якості – головний метод, який використовується при трансформації Політики в області якості в плани щодо поліпшення. Політика в області якості створюється з урахуванням вимог замовника, в той час, коли цілі у сфері якості мають зворотний зв’язок з вимогами замовника через Політику в області якості. Цілі в області якості беруть завдання, що маються на увазі Політикою в сфері якості, і трансформують їх в завдання щодо поліпшення, з яких, в свою чергу, можуть бути створені окремі плани.

Приклад. Компанія з виробництва запчастин для автомобілів виявила в якості основної вимоги замовника – доставку «точно вчасно» з відсутністю непридатних до використання запчастин. В такому випадку завдання, що встановлюється Політикою в сфері якості, повинне звучати як: «Доставка запчастин замовнику в зазначений ним час і без дефектів». Таким чином, дана компанія повинна мати 2 Цілі в області якості: перша – спрямована на час доставки, друга – на відсутність дефектів. Перша ціль може бути сформульована, як «Збільшення кількості вчасно доставлених запчастин з 90% до 95% протягом наступного року». Друга ціль може бути сформульована, як «Зменшення кількості відвантажених дефектних виробів з 5% до 3% протягом наступного року».

Така постановка цілей в області якості повністю пов’язує їх з вимогами замовника через Політику в області якості.

Дані цілі у сфері якості трансформуються в плани для кожного рівня (підрозділу) компанії, які спрямовані на досягнення зазначених цілей.

Цілі в області якості повинні працювати на вас

Під час встановлення цілей, необхідно застосовувати принцип SMART, тобто цілі повинні бути:

Specifiс – конкретні

Для досягнення найкращих результатів ціль повинна бути ясною і конкретною. Замість формулювання «зменшити невідповідністі продукту» в якості цілі, необхідно сформулювати її, як «зменшити невідповідності на стадії приймання автозапчастин», якщо, наприклад, стадія приймання визначена як така, що вносить найбільші невідповідності.

Measurable – такі, що можуть бути віміряні, визначені правила вимірювання ступеня досягнення

Якщо ціль не може бути віміряна, як ви зможете зрозуміти досягли ви її чи ні? Таким чином, ціль повинна бути перефразована в «зменшити невідповідності на стадії приймання автозапчастин з 15 % до 5 %». У такому вигляді вона істотно ефективніше формулювання, що його ми навели вище.

Achievable – досяжні, тобто є план досягнення

Зайве казати, що без конкретного, детального плану впровадження неможливо втілити мету в життя.

Realistic – досяжні, реалістичні

Тільки будучи реалістичним під час визначення цілей в області якості ви зможете домогтися їх втілення в життя. Швидше за все, якщо ви повідомите своїм працівникам про бажання зменшити кількість невідповідностей з 50 % до 2 %, вони навряд чи побачать, яким саме чином це може бути здійснене. Тому, краще ставити досяжну мету, що істотно збільшить шанси в реалізації планів з її досягнення.

Time-based – визначені в часі

Ціль стає дійсно ефективною лише з зазначенням чіткого терміну її втілення в життя. Таким чином, повертаючись до нашої цілі, ми можемо тепер її сформулювати у вигляді «зменшити невідповідності на стадії приймання автозапчастин з 15 % до 5 % протягом наступного року». Саме при такому формулюванні цілі ви зможете дійсно здійснювати моніторинг її досягнення.