Сертификация

сертифікація

Роботи з сертифікації товарів та послуг “під ключ”:

 • Вибір схеми сертифікації, максимально адаптованої під Ваші умови;
 • Розробка і збирання усіх супутніх документів (підбирання ДСТУ, ГОСТ і т.п., розробка технічних умов (ТУ) і т. ін.);
 • Отримання кінцевого документу – сертифікату.

Спеціально для виробників харчової продукції розроблені цінові пропозиції на пакетні послуги з сертифікації. Детальніше про послуги та їхню вартість читайте за посиланням.

Сертифікація – поширена форма підтвердження якості товару або послуги. Це процедура, за допомогою якої акредитований орган з сертифікації документально (за допомогою видачі сертифікату) підтверджує відповідність продукції або послуги встановленим до неї вимогам.

З 01.01.2018 р. втратив чинність Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» №46‑93 і, відповідно, припинила своє існування Державна система сертифікації України (більш відома під своєю колишньою назвою – система УкрСЕПРО).

Скасування УкрСЕПРО, однак, не означає скасування процедури сертифікації взагалі.

Зверніть увагу!

Якщо на продукцію поширюється дія хоча б одного технічного регламенту України – оцінка відповідності продукції вимогам даного технічного регламенту з подальшим декларуванням відповідності – обов’язкова.

Детальніше в розділі Декларування відповідності.

Як же підтвердити якість продукції?

Скасування системи УкрСЕПРО не виключає можливості підтвердити сертифікатом якість продукції, а навпаки, полегшує виробникам можливість його отримання. На заміну сертифікату УкрСЕПРО прийшов добровільний сертифікат відповідності, виданий органом з сертифікації, акредитованим Національним органом по акредитації України (НААУ) на виконання сертифікації продукції, процесів та послуг відповідно до вимог чинного в Україні міжнародного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065.

У разі добровільної сертифікації заявник самостійно визначає об’єм вимог до продукції при узгодженні з органом з сертифікації. Звернутися за добровільною сертифікацією може виробник, продавець, споживач, орган влади або громадська організація.

Як виконується добровільна сертифікація?

Сертифікація може виконуватися:

 • на одиничний виріб;
 • на партію продукції (виробів);
 • на продукцію, що випускається серійно.

Орган з сертифікації, враховуючи особливості виробництва, можливі витрати заявника та інші чинники, визначає схему (модель) сертифікації, включаючи в неї наступні види робіт:

 • обстеження виробництва;
 • атестація виробництва;
 • сертифікація (оцінка) системи якості;
 • випробування з метою сертифікації (обов’язкова процедура).

Випробування продукції, як обов’язковий етап сертифікації, виконують акредитовані випробувальні лабораторії за допомогою методів, що визначені відповідними нормативними документами.

Також, сертифікація продукції, що серійно випускається, передбачає технічний нагляд за виробництвом впродовж терміну дії сертифікату.

Терміни дії сертифікату 

Залежно від схеми сертифікації продукції, що визначається конкретним органом з сертифікації, термін дії сертифікату відповідності на продукцію може складати:

Модель (схема) сертифікації Термін дії сертифікату
Одиничний виріб (з ідентифікацією номера виробу) 3-6 місяців
Партія продукції (з ідентифікацією серійних номерів виробів або загального об’єму партії в одиницях її вимірювання) 3-6 місяців
Сертифікація продукції за схемою з аналізом документації, що був наданий заявником (без обстеження виробництва) до одного року
Сертифікація продукції за схемою з обстеженням виробництва до двох років
Сертифікація продукція за схемою з атестацією виробництва до трьох років
Сертифікація продукція за схемою з сертифікацією (оцінкою) системи управління якістю виробництва до п’яти років

Документи, які необхідні для сертифікації продукції

Для імпортної продукції:

 • Технічний опис продукції;
 • Наявні сертифікати, протоколи випробувань;
 • Зразки продукції.

Для вітчизняної продукції:

 • Технічні умови, ГОСТ або ДСТУ (при проведенні добровільної сертифікації);
 • Конструкторська (технологічна) документація;
 • Експлуатаційна документація (паспорт, керівництво по експлуатації тощо);
 • Зразки продукції.

Альтернативи сертифікації в системі УкрСЕПРО

Якщо виробник має намір експортувати свою продукцію, варто звернути увагу на загальноприйняту міжнародну сертифікацію (Євросертифікація – СЄ, Сертифікація Митного союзу – ЕАС та ін.).

Чому УкрСЕПРО скасовано?

У 1993 році був прийнятий Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» №46‑93. Це поклало початок Системі сертифікації УкрСЕПРО. Також Наказом Державного Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 28 від 01.02.2005 р. було затверджено Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.

Але обов’язкова сертифікація мала ряд недоліків, головними з яких стали:

 • Виробники ставилися в рамки вимог ГОСТів, багато з яких втратили свою актуальність. Якщо продукція не відповідала цим вимогам, то вона просто не могла потрапити на ринок.
 • При проходженні процедури обов’язкової сертифікації відповідальність за дозвільний документ ніс орган по сертифікації, а не заявник/виробник.

Таким чином, Декрет Кабінету Міністрів України № 46-93 та  Наказ Державного Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 28 втратили свою чинність, і Державна система сертифікації припинила своє існування.