Сертификация

сертифікація

Роботи з сертифікації товарів та послуг “під ключ”:

 • Вибір схеми сертифікації, максимально адаптованої під Ваші умови;
 • Розробка і збирання усіх супутніх документів (підбирання ДСТУ, ГОСТ і т.п., розробка технічних умов (ТУ) і т. ін.);
 • Отримання кінцевого документу – сертифікату.

Сертифікація – поширена форма підтвердження якості товару або послуги. Це процедура, за допомогою якої уповноважений орган з сертифікації документально (за допомогою видачі сертифікату) підтверджує відповідність продукції або послуги встановленим до неї вимогам.

Найбільш поширеною в Україні є сертифікація продукції в державній системі сертифікації України (відомішої під своєю колишньою назвою – система УкрСЕПРО), проте існують і інші види сертифікатів.

Сертифікація виконується як для вітчизняної, так і для імпортної продукції.

Чи потрібна сертифікація товару?

Сертифікація підрозділяється на обов’язкову і добровільну.

Наказом № 28 від 01.02.2005 р. Державного Комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики затверджений Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в системі УкрСЕПРО. Цей документ встановлює також нормативні документи, на відповідність яким сертифікується продукція.

Продукція, яка не занесена до вище зазначеного переліку, повинна супроводжуватися відмовним листом – офіційним документом органу з сертифікації, яким він підтверджує, що продукція не підлягає обов’язковій сертифікації.

Процедура добровільної сертифікації передбачена для додаткової можливості підтвердження високої якості продукції. В цьому випадку заявник самостійно визначає об’єм вимог до продукції при узгодженні з органом з сертифікації. Звернутися за добровільною сертифікацією може виробник, продавець, споживач, орган влади або громадська організація.

Як виконується сертифікація в системі УкрСЕПРО?

Сертифікація в системі УкрСЕПРО проводиться відповідно до ДСТУ 3413-96.

Сертифікація може виконуватися:

 • на одиничний виріб;

 • на партію продукції (виробів);

 • на продукцію, що випускається серійно.

Залежно від об’єму продукції, що сертифікується, в системі УкрСЕПРО передбачені різні схеми (моделі) сертифікації. Орган з сертифікації, враховуючи особливості виробництва, можливі витрати заявника і інші чинники, самостійно визначає схему сертифікації, включаючи в неї наступні види робіт:

 • обстеження виробництва;

 • атестація виробництва;

 • сертифікація (оцінка) системи якості;

 • випробування з метою сертифікації (обов’язкова процедура).

Випробування продукції, як обов’язковий етап сертифікації, виконують акредитовані випробувальні лабораторії за допомогою методів, що визначені відповідними нормативними документами.

Також, сертифікація продукції, що серійно випускається, передбачає технічний нагляд за виробництвом впродовж терміну дії сертифікату.

Терміни дії сертифікату УкрСЕПРО

Залежно від схеми (моделі) сертифікації продукції, термін дії сертифікату відповідності на продукцію складає:

Модель (схема) сертифікаціїТермін дії сертифікату
Одиничний виріб (з ідентифікацією номера виробу)3-6 місяців
Партія продукції (з ідентифікацією серійних номерів виробів або загального об’єму партії в одиницях її вимірювання)3-6 місяців
Сертифікація продукції за схемою з аналізом документації, що був наданий заявником (без обстеження виробництва)до одного року
Сертифікація продукції за схемою з обстеженням виробництвадо двох років
Сертифікація продукція за схемою з атестацією виробництвадо трьох років
Сертифікація продукція за схемою з сертифікацією (оцінкою) системи управління якістю виробництвадо п’яти років

Документи, які необхідні для сертифікації продукції

Для імпортної продукції:

 • Технічний опис продукції;
 • Наявні сертифікати, протоколи випробувань;
 • Зразки продукції.

Для вітчизняної продукції:

 • Технічні умови, ГОСТ або ДСТУ (при проведенні добровільної сертифікації);
 • Конструкторська (технологічна) документація;
 • Експлуатаційна документація (паспорт, керівництво по експлуатації і тому подібне);
 • Зразки продукції.

Альтернативи сертифікації в системі УкрСЕПРО

Окрім системи УкрСЕПРО в Україні працюють органи з сертифікації, які акредитовані Національним органом по акредитації України (НААУ) на виконання сертифікації продукції, процесів і послуг згідно вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO 17065, що діє в Україні.

До того ж, у зв’язку зі встановленим в нашій країні курсом на європейську інтеграцію, у теперішній час відбувається перехід від сертифікації в системі УкрСЕПРО до оцінки відповідності технічним регламентам. З наданням чинності технічним регламентам, вносяться зміни до переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації.