Дозвіл Держпраці

ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЕРЖПРАЦІ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІДВИЩЕННОЇ НЕБЕЗБЕКИ

Ми допоможемо Вам:

 • коректно оформити пакет документів;
 • провести навчання Ваших співробітників;
 • отримати дозвіл з мінімальними витратами часу та коштів.

Дозвіл Держпраці (раніше Дозвіл Держгірпромнагляду) – це документ, який видає Головне управління або територіальні органи Державної служби України з питань праці (Держпраці).

Статтею 21 Закону України “Про охорону праці” регламентовано обов’язкове отримання дозволу (Дозволу Держпраці) на проведення робіт і/або експлуатацію (застосування) устаткування підвищеної небезпеки. Повний перелік таких робіт і устаткування затверджені Постановою Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 р.

Видача дозволу здійснюється на основі висновку експертизи територіального експертно-технічного центру. Висновок містить інформацію про відповідність (невідповідність) об’єкту експертизи вимогам законодавства у сфері охорони праці і промислової безпеки.

Терміни дії дозволів

Дозвіл на застосування устаткування підвищеної небезпеки видається безстроково.

Дозвіл на виконання робіт та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки – 5 років.

Порядок отримання дозволу на виконання робіт або експлуатацію (застосування) устаткування підвищеної небезпеки

 

 • Проведення навчання співробітників нормам і правилам охорони праці.
 • Звернення заявника в експертно-технічний центр з необхідним пакетом документів.
 • Проведення експертизи об’єкту підвищеної небезпеки.
 • Отримання висновку експертизи.
 • Надання висновку експертизи і заяви про намір отримати дозвіл в орган Держпраці.
 • Отримання дозволу.

Необхідний перелік документів для отримання дозволу

Для отримання висновку експертно-технічного центру:

 • Копії статутних документів підприємства (Свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про внесення підприємства в перелік ЄДРПОУ, свідоцтва платника податків, 1, 2 сторінки Статуту підприємства)
 • Банківські реквізити;
 • Копії ліцензій (за наявності);
 • Копії договорів оренди (свідоцтва на право власності) виробничих і офісних приміщень;
 • Відомості про персонал (штатний розпис, медогляд);
 • Копії протоколів/посвідчень про навчання [8] і перевірку знань персоналу, що виконує роботи підвищеної небезпеки;
 • Документи на устаткування (паспорти, протоколи випробувань, сертифікати).

 

Для отримання дозволу :

 • Заява;
 • Висновок експертизи.