ПЕРЕХІД З ISO 9001:2008 НА ISO 9001:2015

За матеріалами з офіційного сайту ISO

 

ISO 9001 – стандарт, який встановлює вимоги до системи менеджменту якості. Він допомагає організаціям бути більш ефективними та підвищити задоволеність замовника. Нещодавно на заміну ISO 9001: 2008 вийшла нова версія стандарту – ISO 9001:2015.

Чому стандарт був переглянутий?

Стандарти ISO переглядаються кожні п’ять років з внесенням змін при необхідності. Це допомагає переконатися, що вони залишаються дієвим інструментом на ринку. Виклики, з якими бізнес стикається сьогодні сильно відрізняються від тих, які стояли перед ним десятиліття назад. Беручи це до уваги, потрібно внесення змін в ISO 9001.

Наприклад, посилення глобалізації змінило спосіб ведення бізнесу, і організації часто задіюють більш складні ланцюжки поставок у порівнянні з тими, які використовувалися в минулому. На додаток до цього, зросли вимоги замовників та інших зацікавлених сторін, а в сукупності із зростанням доступу до інформації в наш час широкий загал має, як ніколи раніше, вагомий голос. Щоб залишатися дійсним ISO 9001 повинен відображати ці факти.

Які головні відмінності?

Найбільш помітною відмінністю є нова структура стандарту. Тепер ISO 9001:2015 має структуру аналогічну іншим системам менеджменту ISO, що полегшує спільне використання декількох таких систем.

Іншою важливою відмінністю є фокусування на ризик-орієнтованому мисленні. Воно завжди було присутнє в ISO 9001, однак нова версія акцентує на цьому увагу.

Які переваги від нової версії?

Нова версія стандарту дає користувачеві безліч переваг. Наприклад ISO 9001:2015:

  • робить більший наголос на залучення керівництва;
  • допомагає структуровано управляти ризиками і можливостями організації;
  • використовує просту мову, загальну структуру і термінологію, що, зокрема, допомагає організаціям, які використовують кілька систем менеджменту;
  • більш ефективно управляє ланцюгом поставок;
  • більш доброзичливий щодо організацій, що займаються послугами та освітою.

Я використовую ISO 9001: 2008. Що мені робити?

Версія 2015 замінює версію 2008. Внаслідок того, що стандарт був змінений для приведення у відповідність до сучасного стану бізнесу, ми рекомендуємо оновити Вашу систему менеджменту якості відповідно до нової версії стандарту.

Всі організації різні, тому кроки, які Вам необхідно зробити для приведення Вашої системи менеджменту якості у відповідність, швидше за все також будуть унікальними. Однак, можна дати кілька порад, які можуть допомогти Вам на початку шляху.

Порада 1. Ознайомтеся з новим документом. Щось було змінено, однак, в той же час, багато що залишилося аналогічним. Матриця відповідності, яку можна взяти з ISO/TC 176/SC 2, допоможе визначити частини стандарту, які були переміщені в інші розділи.

Порада 2. Визначте організаційні відмінності, які потрібно усунути для приведення системи у відповідність новим вимогою.

Порада 3. Розробіть план впровадження.

Порада 4. Проведіть відповідне навчання і зробіть необхідні оголошення для всіх залучених осіб, що впливають на ефективність організації.

Порада 5. Внесіть зміни в існуючу систему менеджменту якості для приведення її у відповідність з новими вимогами.

Порада 6. Якщо Ваша система менеджменту якості сертифікована – обговоріть з органом по сертифікації можливість переходу на нову версію.

Я сертифікований по ISO 9001: 2008. Що мені робити?

Якщо Ви хочете і надалі мати сертифікат на систему менеджменту якості ISO 9001, Вам необхідно оновити свою систему відповідно до вимог нової версії стандарту і сертифікувати її. Вам дається трирічний перехідний період від дати публікації нової версії (вересень 2015), для переходу. Під цим мається на увазі, що з кінця вересня 2018 року сертифікат відповідності ISO 9001: 2008 втратить свою дійсність.

 

Більше інформації про відмінності між версіями 2008 і 2015 року можна отримати на сайті ISO по посиланню http://www.iso.org/tc176/sc2/public.