СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

Залежно від цілей розробки і впровадження системи менеджменту, організація може обмежитися декларуванням відповідності власної системи менеджменту вимогам стандарту або ж пройти процедуру сертифікації на відповідність цим вимогам, звернувшись до органу з сертифікації.

Перший випадок обмежується отриманням внутрішніх вигод для підприємства. До них відносяться: спрощення процесів управління персоналом і моніторингу поточних показників виробництва, формування чіткої взаємопов’язаної структури з розподілом відповідальності і необхідними інструкціями, наявність механізмів вирішення виникаючих збоїв, раціоналізація засобів за рахунок управління невідповідною продукцією.

У разі сертифікації системи менеджменту, підприємство отримує документально підтверджену об’єктивну оцінку третьою стороною, можливість використання логотипу сертифікації (за умови, якщо орган з сертифікації, надає такі повноваження) та інші зовнішні вигоди.

Кожен орган з сертифікації встановлює власний порядок проходження сертифікації й об’єми робіт, що проводяться, проте, в загальному вигляді, можна виділити наступні стадії:

Подання комплекту документів. Окрім організаційно-правових документів підприємства, сюди обов’язково входять задокументовані і введені в дію процеси системи менеджменту, а також так звані записи системи менеджменту – результати її функціонування (плани, звіти, журнали, протоколи і тому подібне).

Розгляд комплекту документів. Орган з сертифікації проводить експертизу наданої документації на предмет відповідності вимогам стандарту на систему менеджменту, а також чинному законодавству. За наявності зауважень вони надаються заявникові, а також приділяються час для їх усунення.

Проведення сертифікаційних аудитів. Аудит – систематичний, незалежний і задокументований процес отримання об’єктивних свідоцтв і його об’єктивної оцінки з метою визначення міри відповідності критеріям аудиту. Може проводитися в один або два етапи. Паралельно з експертизою документації, представники органу з сертифікації можуть провести неформальний аудит з метою підтвердження готовності підприємства до проходження основного сертифікаційного аудиту, час, об’єм та критерії проведення якого обов’язково погоджуються із заявником.

Усунення зауважень. На усунення виявлених невідповідностей організації-заявнику надається період часу, після закінчення якого може бути прийняте рішення про проведення повторного аудиту або ж ухвалення рішення про сертифікацію на основі надання доказів усунення невідповідностей до органу з сертифікації.

Видача сертифікату. Орган з сертифікації документально підтверджує проведення ним оцінки системи менеджменту і її відповідність встановленим вимогам.

В середньому термін дії сертифікату на систему менеджменту складає 3 роки.

Протягом дії наданого сертифікату, орган з сертифікації, проводить наглядові аудити (як правило, один раз на рік). Їх мета – переконатися, що система менеджменту продовжує відповідати вимогам нормативних документів, функціонує в нормальному режимі і надає необхідні докази цього.

Після закінчення терміну дії сертифікату підприємство звертається в орган з сертифікації для ресертификації. На підставі результатів попередніх аудитів зі збереженням загального порядку сертифікації, орган з сертифікації може скоротити об’єми аудитів і видати новий сертифікат на систему менеджменту.

Також, при зміні законодавчих вимог або змінах в порядку сертифікації, органом з сертифікації можуть проводитися додаткові короткотривалі аудити, про які підприємство зповіщується заздалегідь.