ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНИХ КОНТРОЛЬНИХ ТОЧОК

Саме коректне визначення критичних контрольних точок (ККТ) впливає на ефективність всієї системи управління безпечністю харчових продуктів.

Кількість ККТ буде залежати від складності виробничого процесу і обсягу дослідження, що були проведені командою НАССР. Приступати до визначення ККТ варто тільки після проведення аналізу ризиків та наявності в програмі НАССР повного їх переліку.

Одним з методів, що полегшують ідентифікацію кожної ККТ, є використання дерева рішень. І хоча застосування цього методу може бути корисно при визначенні того, чи є конкретний крок критичною контрольною точкою для раніше виявленої небезпеки, це всього лише інструмент, а не обов’язковий елемент НАССР. Дерево рішень ККТ не замінює знання експертів.

Мета дерева рішень полягає в тому, щоб підтримати рішення команди і допомогти Вам підтвердити, чи потребує ця небезпека застосування контролю для неї.

Щоб ефективно використовувати дерево рішень, команда ХАССП повинна застосовувати його до КОЖНОЇ небезпеки на КОЖНОМУ етапі процесу, відповідаючи на питання і рухаючись в зазначених напрямках.

Команді НАССР слід зберігати записи про використане дерево прийняття рішень і даних аналізування, включаючи обґрунтування відповідей на кожне з поставлених запитань. Це дозволить проаналізувати і повторити хід прийняття рішень, якщо виникнуть проблеми.

На рисунку, що наведений нижче показано алгоритм дерева прийняття рішень.

Алгоритм визначення ККТ

Розробити та впровадити НАССР на підприємстві. Сертифікація ISO 22000 під ключ. Отримайте більше інформації в нашому розіділі послуг