СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ISO 14001

Повний комплекс послуг з сертифікації системи екологічного менеджменту ISO 14001:

  • Розробляння необхідних процедур;
  • Проведення внутрішніх аудитів;
  • Сертифікація системи;
  • Навчання персоналу

Практичні кроки для отримання сертифікату ISO 14001

Вимога замовника про надання сертифікату системи екологічного менеджменту ISO 14001 є вкрай поширеною практикою. Стикаючись з такою вимогою вперше, як правило, мало хто уявляє собі, як отримати сертифікат ISO 14001.

Сертифікат видається органом з сертифікації на впроваджену на підприємстві систему екологічного менеджменту. Цей сертифікат буде означати, що система, впроваджена на підприємстві, повністю відповідає вимогам ISO 14001. Як правило, сертифікат видається на термін 3 роки з обов’язковим щорічним підтвердженням у вигляді нагляду за сертифікованою системою.

Для впровадження системи необхідно:

– розробити всю її документацію, що включає обов’язкові та додаткові процеси і процедури, необхідні для роботи підприємства;

– провести навчання фахівців підприємства;

– провести комплекс заходів щодо інтеграції документів системи в загальну документацію підприємства.

Для підприємства, що не знайоме з розробкою документації, цей процес може розтягнутися на тривалий час. При цьому провести навчання співробітників всередині підприємства просто неможливо.

Для максимально швидкого впровадження системи і підготовки до сертифікації ми рекомендуємо використовувати наш багаторічний досвід роботи в даній сфері. Ми в найкоротший термін розробимо документацію, навчимо співробітників і впровадимо документи системи екологічного менеджменту на підприємстві. За необхідності, ви можете доручити нам повний комплекс послуг під ключ, що включає і вибір органу з сертифікації: від початку розробки документів – до отримання сертифіката ISO 14001.

Що таке ISO 14001?

ISO 14001 – міжнародний стандарт в галузі екологічного менеджменту. Положення цього стандарту визначають вимоги до функціонування організації, а не встановлюють якісь конкретні показники. Цей стандарт побудований відповідно до тієї ж логіки, що і ISO 9001.

Цей стандарт публікується ISO (Міжнародна організація зі стандартизації), міжнародною організацією, яка створює і поширює стандарти, прийняті в усьому світі. Найбільш нова версія вимог до системи екологічного менеджменту була опублікована в 2015 році і називається «ISO 14001:2015». На території України діє переклад даного стандарту (ступінь ідентичності IDT – повністю ідентичний) ДСТУ ISO 14001:2015.
Система екологічного менеджменту (СЕМ), складається з політик, процесів, планів, процедур і записів, які визначають правила, що регулюють взаємодію компанії з навколишнім середовищем. Таким чином, бізнес-процеси компанії повинні бути побудовані з урахуванням даних документів. Вимоги ISO 14001 забезпечують основу і керівні принципи для створення системного підходу до екологічного менеджменту підприємства.

Важливість ISO 14001

Головною перевагою впровадження системного підходу в галузі екологічного менеджменту є визнання серед тих компаній, що концентрують свої зусилля на зменшенні впливу на навколишнє середовище. Це поліпшить імідж компанії та надасть додаткові конкурентні переваги.

Поряд з добрим іміджем багато компаній можуть заощадити кошти, що витрачаються на джерела енергії, за рахунок впровадження системи екологічного менеджменту. Цей факт є незаперечною перевагою.

Структура ISO 14001

Структура ISO 14001 складається з десяти розділів. Перші три є вступними, а останні сім містять вимоги до системи екологічного менеджменту. Нижче наведено короткий зміст розділів стандарту (назви розділів українською наведені відповідно до ДСТУ ISO 14001:2015):

Розділи 1 – 3: Вступна інформація: сфера застосування, нормативні посилання, терміни та визначення.

Розділ 4: Середовище організації. Даний розділ містить у собі вимоги для виявлення внутрішніх і зовнішніх проблем, виявлення зацікавлених сторін і їх очікувань, визначення обсягу СЕМ і визначення процесів, необхідних для СЕМ.

Розділ 5: Лідерство. Найвище керівництво повинне продемонструвати прихильність СЕМ шляхом забезпечення прихильності справі охорони навколишнього середовища, визначення та поширення екологічної політики і розподілу ролей і обов’язків в усій організації.

Розділ 6: Планування. Вище керівництво також повинно планувати функціонування СЕМ. У таке планування входить оцінка ризиків і можливостей, визначення цілей СЕМ з одночасним складанням планів по їх досягненню. Крім того, даний розділ встановлює вимоги щодо оцінки всіх способів взаємодії (впливу) процесів на навколишнє середовище.

Розділ 7: Підтримання системи управління. Цей розділ присвячений управлінню всіма ресурсами для СЕМ, а також включає вимоги до компетенції, обізнаності, комунікації та контролю документованої інформації (документів і записів, необхідних для функціонування процесів).

Розділ 8: Виробництво. Цей розділ стосується безпосередньо операційної діяльності підприємства. Потенційно аварійні ситуації повинні виявлятися для ефективного планування коригувальних дій.

Розділ 9: Оцінка дієвості. Цей розділ містить вимоги, необхідні для того, щоб переконатися, що підприємство може контролювати роботу СЕМ. Він включає в себе моніторинг та вимірювання процесів, оцінку дотримання екологічних норм, внутрішні аудити і постійний аналіз СЕМ.

Розділ 10: Поліпшення. Останній розділ містить вимоги, необхідні для поліпшення якості СЕМ з плином часу. Це включає необхідність оцінки невідповідності процесу і прийняття коригувальних дій для процесів.

Що дає впровадження ISO 14001?

Узагальнюючи, можна виділити наступні переваги від впровадження ISO 14001 на підприємстві.

Поліпшення іміджу

В наш час питання, пов’язані з екологією дуже актуальні, тому, підприємство безперечно покращить свій імідж, доводячи, що воно прихильне справі охорони навколишнього середовища через впровадження системи екологічного менеджменту.

Зменшення витрат

Економія природних ресурсів, в першу чергу – енергоносіїв – це прямий наслідок впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві. Такий підхід дозволить істотно скоротити витрати на виробництво.

Поліпшення контролю над витратами. Одним з поліпшень, яке шукають всі компанії, є зниження витрат. СЕМ може допомогти в цьому, зберігаючи енергію і витратні матеріали, в той же час скорочуючи кількість інцидентів, за які компанія може понести витрати по відповідальності, а поліпшений контроль за станом навколишнього середовища може допомогти отримати страховку при менших витратах для компанії.

Поліпшення управління

Так, як стандарт ISO 14001, як і ISO 9001, постулює системний підхід до діяльності, підприємство безумовно покращить управління. Даний факт в поєднанні зі збільшенням залученості співробітників сприятливо позначиться на всій його діяльності.