Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд

Поширюється на будівельні вироби, будівлі та споруди.

Перевірці підлягають: забезпечення механічного опору та стійкості; дотримання вимог пожежної безпеки (збереження несучої здатності конструкцій протягом визначеного часу, обмеження поширення вогню та диму в споруді, а також на сусідні споруди і прилеглі території, забезпечення евакуації людей зі споруди або їх рятування в інший спосіб, забезпечення безпеки рятувальних команд); забезпечення безпеки життя і здоров’я людини та захисту навколишнього природного середовища, безпеки експлуатації, захисту від шуму, економії енергії.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) провести випробування зразків будівельних виробів;

2) розробити документацію на будівельні вироби, будівлі та споруди, що містить інформацію в залежності від застосовуваних модулів оцінки відповідності;

3) скласти декларацію про відповідність;

4) подати призначеному органу заявку на проведення перевірки будівельних виробів, будівель і споруд, якщо це передбачено використовуваної процедурою оцінки відповідності;

5) наносити на кожен виріб знак відповідності технічним регламентам;

6) зберігати копію декларації про відповідність сертифікату відповідності разом з технічною документацією протягом 10 років після використання виробів в спорудах.

Застосовні модулі оцінки відповідності:

1) внутрішній контроль виробництва – модуль А;

2) відповідність типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D.