Разработка ТУ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

Повний комплекс послуг з розробки технічних умов:

  • Збирання даних та розробка ТУ;
  • Погодження ТУ в Держпродспоживслужбі, Держпраці та інших організаціях;
  • Внесення ТУ у базу даних “Технічні умови України”;
  • Актуалізація і внесення змін до чинних ТУ.

Розпочинаючи випуск нової продукції, будь-який виробник стикається з необхідністю підтвердження якості свого продукту, процесу або послуги. Таке підтвердження ґрунтується на документуванні вимог і подальшому їх виконанні. Саме на цьому етапі потрібний документ – технічні умови (ТУ).

Про те, чому доцільніше скористатися нашими послугами з отримання технічних умов “під ключ” читайте тут.

Національні стандарти (ДСТУ, ГОСТ і ін.) на продукцію, що виготовляється, можуть не охоплювати необхідного об’єму вимог. Технології Вашого виробництва – відхилятися від державних норм. А специфічна і вузькопрофільна продукція і зовсім не має під собою державної нормативної бази. У такому разі доцільно розробити власний документ, що встановлює вимоги до Вашої продукції – технічні умови (ТУ).

Підставою для розробки ТУ може бути як рішення виробника, так і вимога замовника (споживача).

У ТУ описуються вимоги до якості, виконання, основних характеристик, сировини, методів випробувань, безпеки, пакування та маркування, транспортування і зберігання продукції, що виготовляється. Розробку технічних умов регламентує ГОСТ 2.114-95 “Единая система конструкторской документации. Технические условия”, який містить вимоги до правил побудови, викладання, погодження і затвердження ТУ.

Як об’єкт інтелектуальної власності, ТУ охороняються чинним законодавством України та їх повне або часткове використання можливо тільки з письмового дозволу підприємства-власника.

Розробка ТУ

Підготування проекту ТУ – складний творчий процес, що вимагає спільної роботи як з боку розробника ТУ, так і самої організації, що замовляє цю послугу. Від повноти і коректності наданої інформації залежить якість технічних умов, що розробляються. Готовий проект ТУ в обов’язковому порядку проходять процес узгодження з Вами.

Погодження технічних умов

Погодження технічних умов є одним з головних етапів для надання ТУ чинності та можливості виробникові випускати свою продукцію серійно без заборон з боку органів державної влади.

На цьому етапі, залежно від виду продукції або послуг, для яких розроблений проект технічних умов, визначаються орган (и) виконавчої влади. Проект ТУ надсилається до цих організацій для проведення експертизи. Відповідно до отриманих зауважень, до проекту ТУ вносяться корективи і відбувається безпосереднє погодження.

Перевірка і реєстрація (взяття на облік) технічних умов

Регіональний науково-виробничий центр стандартизації виконує перевірку ТУ на відповідність вимогам чинного законодавства, технічних регламентів і інших нормативних документів.

Затверджений проект ТУ реєструється в єдиній базі “Технічні умови України” і з цього моменту вважається чинним.

Внесення змін до технічних умов (актуалізація)

Згідно ГОСТ 2.114 технічні умови підлягають обов’язковому перегляду не рідше, ніж раз в п’ять років з дати набуття чинності. Власник ТУ організовує їх актуалізацію відповідно до можливих змін законодавства, технічних регламентів, нормативних документів або змін в технічних процесах, удосконалення об’єкту ТУ або інших внутрішньовиробничих причин.

Зміна до технічних умов підлягає проходженню тих же процедур, що і проект знов розроблених ТУ.