iso 9001

СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ISO 9001

Повний комплекс послуг з сертифікації системи менеджменту якості ISO 9001 на підприємстві:

Найбільш розповсюджений та широкий за сферою застосування стандарт на системи менеджменту. Термін “якість” має на увазі можливість організації на постійній основі відповідати очікуванням і потребам споживача і бути гнучким до змін цих потреб. Може бути використаний підприємством будь-якого профілю, оскільки не висуває вимог безпосередньо до якості продукції, а містить основні принципи організації робочого процесу :

 • орієнтація на споживача;
 • лідерство керівника;
 • задіяність персоналу;
 • процесний підхід;
 • системний підхід до управління;
 • поліпшення;
 • прийняття рішень на підставі фактичних даних;
 • взаємовигідні стосунки з постачальниками.

Саме ці принципи є основними та гарантують споживачам, що підприємство ретельно стежить за випуском якісної продукції або послуги.

Що отримує підприємство, яке впровадило систему менеджменту якості ISO 9001?

 • Підвищення іміджу та репутації організації, її економічна стійкість;
 • Перевага при участі в тендерних торгах;
 • Міжнародне визнання;
 • Задоволення потреб замовника;
 • Інструменти для управління і контролю над процесами підприємства;
 • Ефективний розподіл ресурсів, повноважень і відповідальності персоналу.

Кому потрібне впровадження системи менеджменту якості ISO 9001?

Будь-яке підприємство, яке прагне до стабільності і розвитку свого бізнесу, планує співпрацювати з іноземними компаніями (у тому числі для отримання інвестицій) і бажає відповідати вимогам споживача.

Формальна вигода (наявність сертифікату на відповідність ISO 9001) від системи менеджменту якості, безумовно, вигідно впливає на продуктивні взаємовідносини підприємства із зацікавленими сторонами.

Проте, і реальне впровадження системи менеджменту якістю має важливе значення. Це спрощення процесів управління персоналом і моніторингу поточних показників виробництва, формування чіткої взаємопов’язаної структури з розподілом відповідальності і необхідними інструкціями, наявність механізмів вирішення збоїв, що виникають.

Особливості розробки і впровадження системи менеджменту якості ISO 9001

У організації-замовника немає необхідності мати фахівців, компетентних в усіх аспектах управління якістю. На основі продуктивного діалогу консультанта і замовника досягається баланс в теоретичних знаннях і їх практичному застосуванні.

Незалежний аналіз консультанта допоможе побачити слабкі сторони в процесах підприємства і відповідно до них внести корективи у систему менеджменту якості, що впроваджується. Це збільшить як загальну ефективність управління, так і окремі показники якості.

При навчанні персоналу консультант оцінює необхідну міру залучення співробітників у вимоги стандарту ISO 9001 та підбирає оптимальну програму для усіх категорій персоналу.

Розробка і сертифікація систем менеджменту якості одними і тими ж людьми становить загрозу неупередженості і суперечить вимогам стандарту ISO 17021. Тому розділ цих завдань дозволяє отримати працездатну систему менеджменту якістю, що оцінена третьою стороною.