ISO 9001 сертификация

СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ISO 9001

Повний комплекс послуг з сертифікації системи менеджменту якості ISO 9001 на підприємстві:

Вартість впровадження ISO 9001 на підприємстві

Детальніше про вартість

Найбільш розповсюджений та широкий за сферою застосування стандарт на системи менеджменту. Термін “якість” має на увазі можливість організації на постійній основі відповідати очікуванням і потребам споживача і бути гнучким до змін цих потреб. Може бути використаний підприємством будь-якого профілю, оскільки не висуває вимог безпосередньо до якості продукції, а містить основні принципи організації робочого процесу :

 • орієнтація на споживача;
 • лідерство керівника;
 • задіяність персоналу;
 • процесний підхід;
 • системний підхід до управління;
 • поліпшення;
 • прийняття рішень на підставі фактичних даних;
 • взаємовигідні стосунки з постачальниками.

Саме ці принципи є основними та гарантують споживачам, що підприємство ретельно стежить за випуском якісної продукції або послуги.

Що отримує підприємство, яке впровадило систему менеджменту якості ISO 9001?

 • Підвищення іміджу та репутації організації, її економічна стійкість;
 • Перевага при участі в тендерних торгах;
 • Міжнародне визнання;
 • Задоволення потреб замовника;
 • Інструменти для управління і контролю над процесами підприємства;
 • Ефективний розподіл ресурсів, повноважень і відповідальності персоналу.

Кому потрібне впровадження системи менеджменту якості ISO 9001?

Будь-яке підприємство, яке прагне до стабільності і розвитку свого бізнесу, планує співпрацювати з іноземними компаніями (у тому числі для отримання інвестицій) і бажає відповідати вимогам споживача.

Формальна вигода (наявність сертифікату на відповідність ISO 9001) від системи менеджменту якості, безумовно, вигідно впливає на продуктивні взаємовідносини підприємства із зацікавленими сторонами.

Проте, і реальне впровадження системи менеджменту якістю має важливе значення. Це спрощення процесів управління персоналом і моніторингу поточних показників виробництва, формування чіткої взаємопов’язаної структури з розподілом відповідальності і необхідними інструкціями, наявність механізмів вирішення збоїв, що виникають.

Особливості розробки і впровадження системи менеджменту якості ISO 9001

У організації-замовника немає необхідності мати фахівців, компетентних в усіх аспектах управління якістю. На основі продуктивного діалогу консультанта і замовника досягається баланс в теоретичних знаннях і їх практичному застосуванні.

Незалежний аналіз консультанта допоможе побачити слабкі сторони в процесах підприємства і відповідно до них внести корективи у систему менеджменту якості, що впроваджується. Це збільшить як загальну ефективність управління, так і окремі показники якості.

При навчанні персоналу консультант оцінює необхідну міру залучення співробітників у вимоги стандарту ISO 9001 та підбирає оптимальну програму для усіх категорій персоналу.

Розробка і сертифікація систем менеджменту якості одними і тими ж людьми становить загрозу неупередженості і суперечить вимогам стандарту ISO 17021. Тому розділ цих завдань дозволяє отримати працездатну систему менеджменту якістю, що оцінена третьою стороною.