Технічний регламент безпечності іграшок

Поширюється на іграшки, крім обладнання для ігрових майданчиків, призначеного для громадського користування; гральних автоматів, призначених для громадського користування; транспортних засобів, оснащених двигунами внутрішнього згоряння; парових машин; пращ і катапульт.

Перевірці підлягає: безпека іграшок.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) провести аналіз хімічних, фізичних, механічних, електричних властивостей, займистості, гігієнічних і радіоактивних характеристик іграшки, а також оцінку потенційного впливу пов’язаної з ними небезпеки;

2) подати призначеному органу заявку на здійснення оцінки відповідності іграшок, що містить інформацію і документацію в залежності від застосовуваних модулів оцінки відповідності;

3) скласти декларацію про відповідність;

4) наносити на кожен виріб знак відповідності технічним регламентам;

5) зберігати копію сертифіката відповідності та декларації про відповідність разом з технічною документацією протягом 5 років після введення іграшки в обіг.

Застосовні модулі оцінки відповідності:

1) внутрішній контроль виробництва – модуль А, якщо виробник використовував національні стандарти;

2) перевірка типу – модуль В і відповідність типу за результатами внутрішнього контролю виробництва – модуль С, якщо:

– відсутні національні стандарти, що містять основні вимоги до безпеки іграшки;

– виробником не застосовано або частково застосовані національні стандарти;

– один або більше національних стандартів включені в перелік національних стандартів з обмеженням по наданню презумпції відповідності;

– виробник вважає, що з огляду на характер, проект, конструкцію або призначення іграшки вона вимагає перевірки третьою стороною.

Технічний регламент щодо піротехнічних виробів

Поширюється на піротехнічні вироби.

Перевірці підлягають: конструкція, розміри і якість піротехнічного виробу; фізична і хімічна стійкість піротехнічного виробу і сумісність його складових частин при всіх звичайних і передбачуваних атмосферних умовах; наявність коштів, призначених для запобігання випадкового запуску піротехнічного виробу; наявність інструкції та маркування українською мовою з безпечного використання, зберігання та утилізації піротехнічного виробу; стійкість піротехнічного виробу, комплектуючих виробів і упаковки до пошкоджень, викликаним звичайними і передбачуваними умовами зберігання і транспортування.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) провести випробування піротехнічного виробу;

2) розробити документацію на піротехнічний виріб, що містить інформацію в залежності від застосовуваних процедур оцінки відповідності;

3) скласти декларацію про відповідність;

4) подати призначеному органу заявку на проведення оцінки відповідності піротехнічного виробу;

5) наносити на кожне піротехнічний виріб (або) етикетку знак відповідності технічним регламентам;

6) зберігати декларацію про відповідність протягом 10 років після виготовлення останнього зразка піротехнічного виробу.

Застосовні модулі оцінки відповідності:

Застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) перевірка типу – модуль В в комбінації відповідності типу за результатами внутрішнього контролю виробництва – модуль С;

2) перевірка типу – молдуль В в комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

3) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості продукції – модуль Е;

4) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G;

5) для феєрверків класу 4 застосовується відповідність на основі цілковитого забезпечення якості – модуль Н.