НАСТАНОВА З ЯКОСТІ В ISO 9001:2015

Настанова з якості перестає бути обов’язковим документом відповідно до вимог останньої редакції ISO 9001:2015. Як це сталося? Адже раніше це був один з перших документів, які вимагав орган з сертифікації перед проведенням сертифікаційного аудиту. Чому він втратив свої функції і важливість?

Настанова з якості на практиці

Найчастіше, в Настанові з якості прагнуть окреслити реалізацію відразу всіх вимог стандарту ISO 9001, втрачаючи при цьому суть документу. Як наслідок, це перетворює фундамент системи управління якістю в документ, який ніхто не читає, за винятком деяких кропітких сертифікаційних аудиторів.

Адже беручи в руки Настанову з якості, що має обсяг художнього твору, мимоволі виникає відчуття, що при його розробці акцент з поняття «якість» змістився до поняття «кількість».

Безумовно, наявність Настанови з якості залишається непоганою ідеєю. Адже це документ, в якому організація представляє себе, свою систему управління якістю і навіть спосіб мислення і підхід до управління якістю. Звичайна практика полягала в тому, щоб, крім вимог пункту 4.2.2 ISO 9001: 2008, включити деякі вимоги з розділу 4.1 і деякі інші вимоги, які легше документувати за допомогою Настанови з якості.

Ясна, коротка та чітка Настанова з якості описує організацію, як таку, що знає свою справу – організацію, яка дійсно управляє своєю СМЯ. Добре складена Настанова з якості, до того ж, полегшує роботу аудитора і дає йому можливість краще проаналізувати систему, а за його спостереженнями дійсно сприяє поліпшенню СМЯ. І що більш важливо, така Настанова з якості корисна для представників керівництва і власників процесів, оскільки вона надає загальне уявлення про систему управління якістю.

До того ж, підприємству, що впровадило систему управління якістю, корисно було б мати якусь візитну картку для надання під час участі в тендерах. Настанова з якості, яка склала б вигідне враження серед інших конкурентів. А що може сказати громіздкий документ, який містить масу дубльованої, непотрібної інформації і безліч деталей? Тільки те, що організація вважає за краще витрачати ресурси замість застосування творчого підходу.

Розробити ефективну Настанову з якості не так складно. Для цього потрібно: визначити сферу вашої СМЯ, описати вимоги ISO 9001, які не застосовні до СМЯ, описати взаємодії між вашими процесами (переважно за допомогою блок-схеми) і перерахувати всі використовувані процедури СМЯ.

Необов’язковий, але важливий

Системи менеджменту якості, що відповідають вимогам нової редакції ISO 9001, потребуватимуть деякого загального документу, як би він не називався. Як і раніше буде необхідно відправити органу з сертифікації або великому клієнтові документ, який буде описувати вашу СМК. Хоча це вже не є обов’язковим, всі вимоги Настанови з якості, крім 4.2.2 b) ISO 9001: 2008, залишаються в новій версії стандарту. Й досі, також необхідно визначати обсяг СМК і взаємодії між процесами. Ці вимоги ще більш детально описані в новій версії, і вони все одно повинні бути задокументовані.

До того ж, нова версія стандарту містить деякі нові вимоги, які необхідно виконати в якості документованої інформації, яку можна легко включити в Настанову з якості – наприклад, в контексті організації.

Стара ідея в новій формі

Нова версія ISO 9001 позбавляє від багатьох формальностей, що вимагає більш творчого підходу до максимального задоволення кожної вимоги. Тому цей новий необов’язковий документ, який замінить Настанову з якості, може бути представлений у вигляді наступної інформації про організацію:

  • Короткий опис організації;
  • Опис виробленого продукту або послуги, що надається;
  • Процеси, до яких застосовується система управління якістю;
  • Вимоги стандарту ISO 9001, які не застосовні в даній СМК і причини цього;
  • Опис процесів та їх взаємодій;
  • Опис внутрішнього і зовнішнього середовища, в якому працює організація.

Це можна вважати надмірним спрощенням, і вся ця інформація не вкладатися в один абзац, але цей документ має сенс, і він задовольнить більшість вимог  розділу 4 нової версії стандарту. А додання політики і цілей в області якості доповнить такий документ для рекламування вашої компанії майбутнім клієнтам.