Технічний регламент щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів

Поширюється на пакувальні комплекти для зберігання і (або) захоронення радіоактивних відходів, що утворюються в результаті діяльності в сфері використання ядерної енергії, а саме таку продукцію вітчизняного та іноземного виробництва:

1) збірники-контейнери для збору твердих і рідких радіоактивних відходів;

2) пакувальні комплекти для твердих і рідких радіоактивних відходів для зберігання у відповідних сховищах;

3) пакувальні комплекти для твердих радіоактивних відходів, що підлягають захороненню в поверхневих, приповерхневих або геологічних сховищах;

4) транспортні пакувальні комплекти, після етапу транспортування призначені для зберігання і (або) захоронення радіоактивних відходів в сховищах різних типів.

Перевірці підлягають: конструкції і конструкційні матеріали, конфігурація і розміри відповідно до вимог, вказаних в технічній документації на виріб конкретного типу.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) розробити документацію на пакувальні комплекти, що містить інформацію в залежності від застосовуваних модулів оцінки відповідності;

2) подати призначеному органу заявку на проведення оцінки відповідних пакувальних комплектів;

3) скласти декларацію про відповідність;

4) наносити на кожен виріб знак відповідності технічним регламентам;

5) зберігати копію декларації про відповідність разом з технічною документацією протягом 10 років після виготовлення останнього виробу.

Застосовні модулі оцінки відповідності:

– для пакувальних комплектів для короткоіснуючих радіоактивних відходів застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

а) для низькоактивних відходів:

1) для збірок-контейнерів застосовується внутрішній контроль виробництва – модуль А;

2) для пакувальних комплектів, виготовлених малої партією, застосовується внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції – модуль А1;

3) для пакувальних комплектів, виготовлених малої партією, застосовується внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції через довільні інтервали часу – модуль А2;

4) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва – модуль С;

5) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва та випробувань продукції – модуль C1;

6) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості продукції – модуль Е;

7) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

8) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу продукції за результатами перевірки продукції – модуль F;

9) відповідність на основі цілковитого забезпечення якості – модуль H;

б) для середньоактивних відходів:

1) для збірок-контейнерів застосовується внутрішній контроль виробництва – модуль А;

2) для пакувальних комплектів, виготовлених малої партією, застосовується внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції – модуль А1;

3) для пакувальних комплектів, виготовлених малої партією, застосовується внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції через довільні інтервали часу – модуль А2;

4) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва та випробувань продукції – модуль С1;

5) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва та випробувань продукції через довільні проміжки часу – модуль C2;

6) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості продукції – модуль Е;

7) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

8) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу продукції за результатами перевірки продукції – модуль F;

9) відповідність на основі цілковитого забезпечення якості – модуль H;

в) для високоактивних відходів:

1) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу продукції за результатами перевірки продукції – модуль F;

3) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G;

4) відповідність на основі цілковитого забезпечення якості – модуль H;

– для пакувальних комплектів для довгоіснуючих радіоактивних відходів застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

а) для низькоактивних відходів:

1) для збірок-контейнерів застосовується внутрішній контроль виробництва – модуль А;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва та випробувань продукції – модуль С1;

3) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва та випробувань продукції через довільні проміжки часу – модуль C2;

4) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості продукції – модуль Е;

5) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

6) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу продукції за результатами перевірки продукції – модуль F;

7) відповідність на основі цілковитого забезпечення якості – модуль H;

б) для середньоактивних відходів:

1) для збірок-контейнерів застосовується внутрішній контроль виробництва – модуль А;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва та випробувань продукції – модуль С1;

3) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва та випробувань продукції через довільні проміжки часу – модуль C2;

4) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

5) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу продукції за результатами перевірки продукції – модуль F;

6) відповідність на основі цілковитого забезпечення якості – модуль H;

в) для високоактивних відходів:

1) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу продукції за результатами перевірки продукції – модуль F;

3) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G;

4) відповідність на основі цілковитого забезпечення якості – модуль H.

Технічний регламент закритих джерел іонізуючого випромінювання

Поширюється на всі закриті джерела іонізуючого випромінювання вітчизняного або іноземного виробництва, не звільнені в установленому законодавством порядку від регулюючого контролю.

Перевірці підлягають: конструкція, герметичність, відповідність призначенню і основним технічним вимогам.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) розробити документацію на закриті джерела іонізуючого випромінювання, що містить інформацію в залежності від застосовуваних модулів оцінки відповідності;

2) скласти декларацію про відповідність;

3) подати призначеному органу заявку на проведення оцінки відповідності на закритих джерел іонізуючого випромінювання;

4) наносити на закрите джерело або його контейнер, транспортну упаковку, прилад або обладнання і (або) технічну документацію знак відповідності технічним регламентам;

5) зберігати декларацію про відповідність разом з технічною документацією протягом 1 року після закінчення терміну експлуатації закритого джерела.

Застосовувані модулі оцінки відповідності:

– для радіоізотопних термоелектричні генераторів, опромінювальних установок, приладів і установок з радіонуклідних джерел для променевої терапії застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) для закритих джерел, виготовлених на замовлення або малої партією, застосовується внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції – модуль А1;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва – модуль С;

3) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва та випробувань продукції – модуль С1;

4) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва та випробувань продукції через довільні проміжки часу – модуль C2;

5) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості продукції – модуль Е;

6) перевірка типу – модуль В;

7) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу продукції за результатами перевірки продукції – модуль F;

8) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G;

9) відповідність на основі повного забезпечення якості – модуль H;

10) відповідність на основі повного забезпечення якості з експертизою проекту – модуль Н1;

– для радіонуклідних джерел для промислової дефектоскопії, джерел для брахітерапії з високими / середніми потужностями дози застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) для закритих джерел, виготовлених на замовлення або малої партією, застосовується внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції – модуль А1;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва – модуль С;

3) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва та випробувань продукції – модуль С1;

4) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва та випробувань продукції через довільні проміжки часу – модуль C2;

5) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості продукції – модуль Е;

6) перевірка типу – модуль В;

7) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу продукції за результатами перевірки продукції – модуль F;

8) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G;

– для стаціонарних промислових засобів вимірювань, що містять закриті високоактивні джерела, прилади для проведення геофізичних досліджень і каротажу застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) для закритих джерел, виготовлених на замовлення або малої партією, застосовується внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції – модуль А1;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва – модуль С;

3) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва та випробувань продукції – модуль С1;

4) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва та випробувань продукції через довільні проміжки часу – модуль C2;

5) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

6) перевірка типу – модуль В у комбінації із забезпеченням належної якості виробництва – модуль D1;

7) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості продукції – модуль Е;

8) перевірка типу – модуль В;

9) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу продукції за результатами перевірки продукції – модуль F;

10) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G;

– для джерел з низькими потужностями дози для брахітерапії (крім очних аплікаторів і довготривалих імплантатів); промислових засобів вимірювання з невисокоактивними джерелами, кісткових денситометрів, нейтралізаторів статичної електрики застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції – модуль А1;

2) перевірка типу – модуль В;

3) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва – модуль С;

4) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва та випробувань продукції – модуль С1;

5) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва та випробувань продукції через довільні проміжки часу – модуль C2;

6) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

7) перевірка типу – модуль В у комбінації із забезпеченням належної якості виробництва – модуль D1;

8) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості продукції – модуль Е;

9) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу продукції за результатами перевірки продукції – модуль F;

– для джерел для брахітерапії з низькими потужностями дози у вигляді очних аплікаторів і довготривалих імплантатів; приладів для рентгенофлуоресцентного аналізу, приладів електронного захоплення, джерел для проведення спектрометрії, контрольних джерел і калібрувальних джерел застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) внутрішній контроль виробництва – модуль А;

2) внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції – модуль А1;

3) перевірка типу – модуль В;

4) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва – модуль С;

5) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва та випробувань продукції – модуль С1;

6) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу за результатами внутрішнього контролю виробництва та випробувань продукції через довільні проміжки часу – модуль C2;

7) відповідність типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

8) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D;

9) перевірка типу – модуль В у комбінації із забезпеченням належної якості виробництва – модуль D1;

10) відповідність типу шляхом забезпечення належної якості продукції – модуль Е;

11) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типу шляхом забезпечення належної якості продукції – модуль Е.