Технічний регламент засобів індивідуального захисту

Поширюється на засоби індивідуального захисту:

1) поєднання кількох видів пристосувань або спорядження, призначених для забезпечення захисту користувача від одного або декількох видів потенційного одночасного ризику;

2) захисне пристосування або спорядження, призначене для носіння користувачем або забезпечення його захисту, що є частиною або використовується у зв’язку з іншим обладнанням;

3) замінні компоненти засобів захисту, необхідні для їх нормального функціонування і використовуються тільки для таких засобів.

Перевірці підлягають: рівень безпеки засобів захисту; виготовлення засобів захисту.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) розробити документацію на засоби захисту;

2) якщо засоби захисту належать до другої або третьої категорії, подати призначеному органу заявку на здійснення оцінки відповідності засобів захисту вимогам Технічного регламенту, що містить інформацію і документацію в залежності від застосовуваних модулів оцінки відповідності;

3) скласти декларацію про відповідність;

4) наносити на кожен виріб знак відповідності технічним регламентам;

5) зберігати копію сертифіката відповідності та декларації про відповідність разом з технічною документацією.

Застосовні модулі оцінки відповідності:

– для засобів захисту категорії І застосовується внутрішній контроль виробництва – модуль А;

– для засобів захисту категорій ІІ і ІІІ застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типові за результатами внутрішнього контролю виробництва – модуль С;

2) перевірка типу – модуль В у комбінації з відповідністю типові шляхом забезпечення належної якості виробництва – модуль D.

Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників

Поширюється на знаки безпеки і захисту здоров’я працівників, якими за допомогою графічних символів, кольорів, світлових або звукових сигналів, словесних або сигналів, поданих за допомогою рук, встановлюється заборона на вчинення небезпечних дій або дій, які можуть спричинити небезпеку, або дається вказівка щодо здійснення заходів безпеки та (або) захисту здоров’я, або попередження про наявність ризику чи небезпеки, або зобов’язують до виконання певних дій для забезпечення безпеки і (або) захисту здоров’я працівників на робочому місці.

Перевірці підлягають: застосування знаків безпеки, знаки безпеки, знаки безпеки, що застосовуються для ємностей і трубопроводів, позначення перешкод, небезпечних місць і шляхів пересування транспортних засобів, світлові сигнали, звукові сигнали, словесні сигнали, сигнали, подані за допомогою рук.

Дії суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність:

1) забезпечити відповідність застосовуваних знаків безпеки вимогам технічного регламенту.

Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах

Поширюється на:

1) обладнання і захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах;

2) захисні, контролюючі та регулюючі пристрої, призначені для використання поза межами потенційно вибухонебезпечних середовищ, які необхідні або сприяють вибухобезпечному функціонуванню обладнання та захисних систем;

3) компоненти, призначені для вмонтування в обладнання і захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах.

Перевірці підлягають: загальні вимоги до обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечному середовищі, додаткові вимоги до обладнання, додаткові вимоги до захисних систем, планування і проектування.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) провести випробування обладнання і захисних систем;

2) розробити документацію на обладнання та захисні системи, що містить інформацію в залежності від застосовуваних модулів оцінки відповідності;

3) скласти декларацію про відповідність;

4) при необхідності подати призначеному органу заявку на проведення оцінки відповідності обладнання та захисних систем;

4) наносити на кожен виріб знак відповідності технічним регламентам;

5) зберігати декларацію про відповідність разом з технічною документацією протягом 10 років після введення останнього зразка вироби в обіг.

Застосовні модулі оцінки відповідності:

– для обладнання категорії М1групи I і категорії 1 групи II застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) перевірка типу – модуль B в поєднанні з відповідністю типу шляхом забезпечення якості виробництва – модуль D;

2) перевірка типу – модуль B в поєднанні з відповідністю типу за результатами перевірки продукції – модуль F;

– для обладнання категорії М2 групи I і категорії 2 групи II:

а) для двигунів внутрішнього згоряння та електричного обладнання застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) перевірка типу – модуль B в поєднанні з відповідністю типу на основі внутрішнього контролю виробництва з випробуваннями продукції під наглядом – модуль C1;

2) перевірка типу – модуль B в поєднанні з відповідністю типу шляхом забезпечення якості продукції – модуль E;

б) для іншого обладнання застосовується внутрішній контроль виробництва – модуль A і надання технічної документації призначеного органу, який зобов’язаний якомога швидше підтвердити її отримання та зберігати цю документацію;

– для обладнання категорії 3 групи II застосовується внутрішній контроль виробництва – модуль A;

– для обладнання груп I и II, крім процедур оцінки відповідності, зазначених вище, може також застосовуватися відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G;

– для захисних систем застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) перевірка типу – модуль B в поєднанні з відповідністю типу шляхом забезпечення якості виробництва – модуль D;

2) перевірка типу – модуль B в поєднанні з відповідністю типу за результатами перевірки продукції – модуль F;

3) відповідність за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G.