ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ISO 9001:2015

Після публікації нової версії стандарту ISO 9001: 2015 найбільш популярним питанням було: «Скільки необхідних документів у новій версії стандарту?». Наводимо повний перелік документів, необхідних відповідно до версії стандарту 2015 року. Крім того, нижче наведені документи, які не є необхідними, проте найбільш часто використовувані при впровадженні ISO 9001.

Необхідні документи і записи відповідно до вимог ISO 9001: 2015

Нижче наведені документи, які ви повинні розробити для підтвердження відповідності ISO 9001:2015 (Деякі документи не потрібні при відсутності відповідних їм процесів).

– Область застосування системи менеджменту якості (СМЯ) – п. 4.3

– Політика в області якості – п. 5.2

Цілі в області якості – п. 6.2

– Критерії оцінювання та відбору постачальників – п.8.4.1

Записи, які обов’язково повинні бути в наявності (виділені курсивом – необхідні тільки в тому випадку, коли в документації СМЯ присутній відповідний розділ).

Записи щодо ресурсів для моніторингу та вимірювань – п. 7.1.5.1

Записи про навчання, навички, досвід і кваліфікації – п. 7.2

Записи про аналіз вимог до продукції і послуг – п. 8.2.3.2

Записи про планування проектування та розробки – п. 8.3.2

Записи про вхідних даних проектування та розробки – п. 8.3.3

Записи контролю проектування і розробки – п. 8.3.4

Записи про вхідні даних проектування та розробки – п. 8.3.5

Записи про зміни в проекті та розробці – п. 8.3.6

Записи про характеристики продукції, що виготовляється, послуги та роботах п. 8.5.1

Записи про власність замовника – п. 8.5.3

Записи про контроль змін – п. 8.5.6

Записи про відповідність продукту (послуги) критеріям приймання – п. 8.6

Записи про невідповідності – п. 8.7.2

Записи про результати моніторингу та вимірювань – п. 9.1.1

Програма внутрішнього аудиту – п. 9.2

Результати внутрішнього аудиту – п. 9.2

Результати контролю з боку керівництва – п. 9.3

Результати коригувальних дій – п. 10.1

Необов’язкові, але рекомендовані документи

Нижче наведено перелік документації, наявність якої необов’язково з точки зору стандарту ISO 9001:2015. Разом з тим, наявність даної документації суттєво розширює інструментарій впровадженої СМЯ на підприємстві.

Процедури визначення організації і її середовища (контексту організації) і процедури визначення вимог і очікувань замовника – п. 4.1 та 4.2

Процедури планування ризиків і можливостей – п. 6.1

Процедури управління людськими ресурсами, компетентністю і знаннями – п. 7.1 – 7.3

Процедури управління обладнанням і засобами вимірювань – п. 7.1.5

Процедури управління документами і записами – п. 7.5

Процедури реалізації продукції – п. 8.2

Процедури проектування і розробки – п. 8.3

Процедури виробництва і обслуговування – п. 8.5

Процедура зберігання продукції – п. 8.5.4

Процедури управління невідповідностями та коригувальних дій – п. 8.7 і 10.2

Процедура моніторингу задоволеності замовника – п. 9.1.2

Процедура внутрішнього аудиту – п. 9.2

Процедура аналізу з боку керівництва – п. 9.3