Технічний регламент морського обладнання

Поширюється на морське обладнання, призначене для розміщення на борту судна під прапором України.

Перевірці підлягають: безпека морського обладнання.

Дії виробника (уповноваженого представника):

1) провести випробування морського обладнання;

2) розробити документацію на морське обладнання, що містить інформацію в залежності від застосовуваних модулів оцінки відповідності;

3) скласти декларацію про відповідність;

4) подати призначеному органу заявку на проведення перевірки морського обладнання;

4) наносити на кожен виріб знак відповідності технічним регламентам;

5) зберігати декларацію про відповідність разом з технічною документацією протягом 10 років після введення в обіг останнього технічного засобу.

Застосовувані модулі оцінки відповідності:

Застосовується одна з процедур оцінки відповідності:

1) перевірка типу – модуль B в комбінації з відповідністю типові – модуль C;

2) перевірка типу – модуль B в комбінації з забезпеченням якості виробництва – модуль D;

3) перевірка типу – модуль B в комбінації з забезпеченням якості продукції – модуль E;

4) перевірка типу – модуль B в комбінації з перевіркою продукції – модуль F;

5) цілковите забезпечення якості – модуль H;

6) у разі виготовлення морського обладнання в єдиному екземплярі або в невеликих кількостях і не серійно, оцінка відповідності може проводитися за результатами перевірки одиниці продукції – модуль G.