ISO 45001 сертификация

СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я ТА ПРОМИСЛОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ISO 45001 (на заміну OHSAS 18001)

Повний комплекс послуг з сертифікації системи екологічного менеджменту ISO 45001 на підприємстві:

  • Розробляння необхідних процедур;
  • Проведення внутрішніх аудитів;
  • Сертифікація системи;
  • Навчання персоналу

Практичні кроки для отримання сертифікату ISO 45001

Через те, що ISO 45001 є схожим на всі стандарти, що розроблені ISO для систем управління, процес сертифікації теж має дуже багато спільного. Отже, якщо ви стикалися з процедурою сертифікації, наприклад, за стандартом ISO 9001, то процес буде вам знайомим.

Для тих, хто не стикався з подібною процедурою, можна відзначити, що сертифікат видається органом по сертифікації на впроваджену систему управління охороною здоров’я і безпекою праці. Цей сертифікат буде означати, що система, запроваджена на підприємстві, повністю відповідає вимогам ISO 45001. Як правило, сертифікат видається на термін 3 роки з обов’язковим щорічним підтвердженням у вигляді нагляду за сертифікованою системою.

Для впровадження системи необхідно

  • розробити всю її документацію, що включає обов’язкові та додаткові процеси і процедури, необхідні для роботи підприємства;
  • провести навчання фахівців підприємства;
  • провести комплекс заходів щодо інтеграції документів системи в загальну документацію підприємства.

Для підприємства, що не знайомє з розробкою документації, цей процес може розтягнутися на тривалий час. При цьому, вести мову про навчання співробітників зовсім не доводиться, адже зробити це всередині підприємства просто неможливо.

Для максимально швидкого впровадження системи і підготовки до сертифікації ми радимо використати наш багаторічний досвід роботи в цій сфері. Ми в найкоротший терміни зможемо розробити документацію, навчити співробітників і впровадити документи системи екологічного менеджменту на підприємстві. За необхідності, ви можете доручити нам повний комплекс послуг під ключ, що включає і вибір органу з сертифікації: від початку розробки документів – до отримання сертифіката ISO 45001.

Що таке ISO 45001?

ISO 45001 – це міжнародний стандарт, що встановлює вимоги до системи управління охороною здоров’я і безпекою праці та дає рекомендації з побудови системи, спрямованої на запобігання травматизму та підтримання загальної безпеки праці на підприємстві. Цей стандарт був опублікований в 2018 році на заміну OHSAS 18001:2007. На території України чинним є стандарт ДСТУ ISO 45001:2019, що є ідентичним перекладом міжнародного стандарту ISO 45001:2018 (ступінь ідентичності – IDT).

Заміна OHSAS 18001 на ISO 45001 дозволила більш тісно інтегрувати цей стандарт до інших систем управління, які можуть бути впроваджені на підприємстві (наприклад, ISO 9001 або ISO 14001).

Система управління охороною праці та виробничої безпеки визначає структуру, за допомогою якої підприємство забезпечує безпеку праці. Вона являє собою набір правил, політик, процесів, планів і практик щодо запобігання небезпек для здоров’я співробітників і мінімізує ризики на робочому місці.

Ця система є унікальною для кожного підприємства і повинна враховувати вимоги законодавства в галузі охорони праці, а також базуватися на конкретних професійних ризиках та бізнес-процесах на підприємстві.

Вимоги та керівні принципи ISO 45001 допомагають організації створити ефективну систему виробничої безпеки.

Важливість ISO 45001

Зниження ризиків для здоров’я і безпеки на виробництві та запобігання травм на робочому місці – найбільш важливе завдання, з яким стикаються підприємства. Одним з найважливіших переваг впровадження системи управління охороною праці є підвищення іміджу компанії завдяки сертифікації ISO 45001. Наявність сертифікату ISO 45001 свідчить про те, що підприємство належить до тих, хто піклується про здоров’я і безпеку своїх співробітників.

Поряд з суто іміджевим ефектом, впровадження даної системи дозволяє звести до мінімуму виробничий травматизм, що безумовно є найважливішим пріоритетом для будь-якого підприємства, особливо, що працює у виробничому секторі.

Структура ISO 45001

Структура стандарту ISO 45001 тотожна структурі родових стандартів ISO, наприклад ISO 14001. Зрозуміло, в розділі Виробництво, що стосується операційної діяльності підприємства, зроблений акцент на питання охорони праці.

Що дає впровадження ISO 45001?

Безсумнівно, впровадження ISO 45001 надасть багато переваг, проте, варто виділити основні:

Поліпшення іміджу

Організація, яка впровадила принципи ISO 45001, таким чином демонструє партнерам прихильність до питань охорони праці на виробництві. Організація, яка піклується про безпеку своїх співробітників, розглядається, як серйозний гравець на ринку і надійний партнер.

Наявність документованої політики в галузі охорони праці та промислової безпеки

ISO 45001, через спорідненість стандарту ISO 9001 має ті ж самі принципи в документуванні політик і процедур. Впровадивши цей стандарт на виробництві, ви отримуєте прозору систему, що працює на забезпечення промислової безпеки та охорони праці.

Поліпшення керованості процесів, пов’язаних з охороною праці

Системний підхід до промислової безпеки та охорони праці на виробництві в поєднанні з залученням персоналу в ці процеси істотно підвищує керованість. Цей факт є безперечною перевагою впровадження ISO 45001.